Sådan installeres Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04/22.04/20.04

Jupyter Notebook er en open source-webapplikation, der giver dig mulighed for at oprette og dele dokumenter, der indeholder live-kode, ligninger, visualiseringer og fortællende tekst. Det er meget udbredt inden for datavidenskab, maskinlæring og videnskabelig forskning på grund af dets alsidighed og brugervenlighed.

  • Interaktiv kodeudførelse: Skriv og kør kode i realtid, og se resultaterne med det samme.
  • Rich Text Support: Kombiner kode med Markdown, LaTeX og HTML for at få omfattende dokumentation.
  • Datavisualisering: Integrer plots og diagrammer direkte i din notesbog for en visuel repræsentation af dine data.
  • Udvidbar: Understøttelse af over 40 programmeringssprog, inklusive Python, R og Julia.

Med disse funktioner transformerer Jupyter Notebook den måde, vi arbejder med data på, og gør dem tilgængelige og interaktive. Det er især fordelagtigt for dem, der har brug for at gentage hurtigt og samarbejde problemfrit.

Med introduktionen af ​​vejen, lad os undersøge, hvordan man installerer Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04 LTS ved hjælp af kommandolinjeterminalen.

Trin før installation til Jupyter Notebook

Opdater systempakker på Ubuntu før Jupyter Notebook-installation

Før du fortsætter med en central installation, er det afgørende at starte med at opdatere pakkedepoterne på dit Ubuntu-system. Dette trin forbereder dit system til nye installationer og opdateringer.

For at opdatere dine pakkelager skal du åbne din terminal og indtaste følgende kommandoer:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Ved at udføre disse kommandoer sikrer du, at dit systems pakkelager er opdateret, hvilket lægger et solidt grundlag for problemfri installation af Python 3.

Installer Python 3 til Jupyter Notebook

Efter at have opdateret dine systempakker, bør du installere Python 3. Ubuntus pakkehåndtering, apt, forenkler denne proces.

For at installere Python 3 sammen med dets væsentlige komponenter skal du køre følgende kommando i din terminal:

sudo apt install python3 python3-dev python3-venv python3-pip

Denne kommando installerer ikke kun Python 3, men inkluderer også Python 3-udviklingsfilerne (python3-dev), den virtuelle miljøpakke (python3-venv), og Python-pakkehåndteringen (python3-pip).

Oprettelse af et virtuelt miljø til Jupyter Notebook

Fra og med Ubuntu 20.04 og nyere versioner er det en god praksis at bruge virtuelle miljøer til at administrere Python-pakker gennem Pip. Virtuelle miljøer er afgørende for Python-udvikling, da de giver isolerede rum til forskellige projekter og deres afhængigheder, hvilket reducerer risikoen for versionskonflikter.

For at konfigurere et virtuelt miljø skal du bruge følgende kommando i din terminal:

python3 -m venv myenv

Her, myenv er navnet på dit virtuelle miljø, som du kan omdøbe efter dit projekts behov. Brug af virtuelle miljøer er en vigtig praksis i Python-programmering. Det sikrer, at hvert projekt fungerer i sit eget isolerede miljø, og fremmer dermed en renere og mere stabil kodeudvikling.

Installer Jupyter Notebook via PIP

Aktiver Virtual Environment for Jupyter Notebook Installation

For at begynde installationen af ​​Jupyter Notebook skal du aktivere det virtuelle miljø, du tidligere har konfigureret. Dette trin er afgørende for at opretholde et organiseret, konfliktfrit Python-arbejdsområde.

Aktiver dit virtuelle miljø med følgende kommando:

source myenv/bin/activate

Erstatte myenv med dit virtuelle miljøs navn, hvis det afviger. Aktivering af det virtuelle miljø sikrer, at alle installationer og operationer er begrænset til dette isolerede miljø, hvilket forhindrer utilsigtede systemomspændende ændringer.

Opgrader Python Pip før installation af Jupyter

At holde sig opdateret med de nyeste versioner af softwareværktøjer er en vigtig praksis inden for teknologi. Før du fortsætter med installationen af ​​Jupyter Notebook, skal du opgradere Pythons pakkehåndtering, Pip, til den nyeste version. For at opgradere Pip skal du udføre denne kommando:

pip install --upgrade pip

Opgradering af Pip sikrer, at du har de nyeste funktioner og sikkerhedsforbedringer, der er afgørende for en jævn og sikker installationsproces.

Installer Jupyter Notebook ved hjælp af Pip Command

Med Pip opdateret er du klar til at installere Jupyter Notebook. Dette kraftfulde open source-værktøj er afgørende for opgaver som datarensning, numerisk simulering, statistisk modellering og maskinlæring. For at installere Jupyter Notebook skal du køre følgende kommando:

pip install jupyter

Dette trin beordrer Pip til at downloade og installere Jupyter Notebook, hvilket giver et alsidigt miljø til dine datavidenskab og programmeringsopgaver.

Start Jupyter Notebook

Efter den vellykkede installation af Jupyter Notebook i det virtuelle miljø, er det tid til at starte den. Det er ligetil at starte Jupyter Notebook. Brug kommandoen nedenfor:

jupyter notebook

Denne kommando starter Jupyter Notebook-grænsefladen og åbner den typisk i din standardwebbrowser. Du er nu klar til at oprette og arbejde med interaktive dokumenter, der indeholder live-kode, visualiseringer og tekstanmærkninger.

Aktiver Jupyter Notebook Service som standard på Ubuntu

Hvis du ofte bruger Jupyter Notebook, vil du måske finde det praktisk at have det virtuelle miljø aktiveret og Jupyter Notebook-tjenesten kørende som standard, når du starter dit system. Dette valgfrie trin involverer lidt mere konfiguration, men kan strømline din arbejdsgang betydeligt.

Aktiverer virtuelt miljø som standard

Rediger .bashrc-fil

Åbn .bashrc fil i din hjemmemappe ved hjælp af en teksteditor som nano:

nano ~/.bashrc

Tilføj aktiveringsscript

I slutningen af .bashrc fil, skal du tilføje linjen for automatisk at aktivere dit virtuelle miljø, når du åbner en ny terminalsession:

source /path/to/your/virtualenv/myenv/bin/activate

Sørg for at udskifte /path/to/your/virtualenv/myenv med den faktiske vej til dit virtuelle miljø.

Gem og luk

Når du har tilføjet aktiveringsscriptet, skal du gemme ændringerne og afslutte editoren. I nano gøres dette ved at trykke på CTRL + X, efterfulgt af Y, og Enter.

Opsætning af Jupyter Notebook Service

Opret en Systemd Service-fil

Opret en ny servicefil til systemd:

sudo nano /etc/systemd/system/jupyter.service

Konfigurer tjenesten

Indtast følgende konfiguration i servicefilen:

[Unit]
Description=Jupyter Notebook

[Service]
Type=simple
PIDFile=/run/jupyter.pid
ExecStart=/path/to/your/virtualenv/myenv/bin/jupyter notebook
User=your_username
Group=your_group
WorkingDirectory=/path/to/your/working/directory
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Rediger ExecStart, User, Group, og WorkingDirectory med dine specifikke detaljer. Det ExecStart linje skal specifikt pege på den eksekverbare Jupyter i det virtuelle miljø.

Genindlæs Systemd Daemon

Efter at have konfigureret Jupyter-servicefilen, skal du genindlæse systemd-dæmonen for at anvende ændringerne:

sudo systemctl daemon-reload

Denne kommando informerer systemd om, at en ny servicefil er blevet tilføjet eller en eksisterende er blevet ændret.

Aktiver og start tjenesten

Efter dæmon-genindlæsningen, fortsæt for at aktivere og starte Jupyter-tjenesten:

sudo systemctl enable jupyter.service
sudo systemctl start jupyter.service

Disse kommandoer indstiller Jupyter Notebook-tjenesten til at starte automatisk ved opstart og starte den med det samme.

Konfigurer SSH Tunneling til Jupyter Notebook

Forstå SSH Tunneling for Jupyter Notebook

SSH-tunneling er en metode til at videresende netværkstrafik sikkert over en krypteret SSH-forbindelse. Det er især nyttigt til sikker adgang til fjerntjenester som Jupyter Notebook. I denne opsætning giver SSH-tunneling dig mulighed for at interagere sikkert med Jupyter Notebook, der kører på en ekstern server fra din lokale maskine.

Etablering af en SSH-tunnel

For at begynde skal du åbne et nyt terminalvindue på din lokale maskine. Brug følgende SSH-kommando til at oprette en sikker tunnel:

ssh -L 8888:localhost:8888 your_server_username@your_server_ip

Nedbrydning af kommandoen

  • ssh: Starter en SSH-forbindelse.
  • -L 8888:localhost:8888: Specificerer lokal portvideresendelse. Her er den lokale port 8888 tunneleret til den samme port på fjernserveren.
  • your_server_username: Erstat dette med dit faktiske brugernavn på fjernserveren.
  • your_server_ip: Erstat dette med din servers IP-adresse.

For eksempel, hvis dit brugernavn er joshua og serverens IP er 203.0.113.0, kommandoen ville være:

ssh -L 8888:localhost:8888 joshua@203.0.113.0

Håndtering af havnekonflikter

Hvis port 8888 allerede er i brug på din lokale maskine, skal du udskifte den 8888 med enhver ledig port.

Initialisering af Jupyter Notebook

Efter at have etableret SSH-tunnelen uden fejl, kan du starte Jupyter Notebook på fjernserveren. Kør følgende kommando på serveren:

jupyter notebook

Adgang til Jupyter Notebook

Når Jupyter Notebook starter, vil den give en URL i terminalens output. Denne URL, der typisk starter med http://localhost:8888, inkluderer et sikkerhedstoken. Åbn din foretrukne webbrowser på din lokale maskine, og naviger til denne URL.

Bemærk: Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste det token-nummer, der er angivet i Jupyter Notebook'ens output. Dette token autentificerer din session.

Jupyter Notebook Web Interface

Adgang til Jupyter Notebooks webgrænseflade

Efter at have etableret en sikker SSH-tunnelforbindelse, kan du få adgang til Jupyter Notebook via en webbrowser. Jupyter Notebook tilbyder en brugervenlig grænseflade og en bred vifte af funktioner, hvilket gør den til et uundværligt værktøj for dataforskere og programmører.

Navigering af filer og mapper

Jupyter Notebook viser alle filer og mapper i sin startmappe. For effektivt at administrere dine projekter skal du starte Jupyter Notebook i projektfilernes bibliotek. Denne praksis sikrer hurtig og nem adgang til alle nødvendige ressourcer.

Udforskning af Notebook-funktionalitet

Når du åbner en Jupyter Notebook, kan du køre Python-kode i celler eller bruge Markdown til dokumentation. Denne alsidighed gør Jupyter Notebook ideel til at kombinere kode, visualiseringer og detaljerede forklaringer i et enkelt dokument.

Eksperimenterer med Python-kode i Jupyter

For at forstå Jupyters muligheder bedre, lad os udføre et Python-kodestykke. Overvej følgende eksempel:

# Defining a simple greeting function
def greet(name):
    return f"Hello, {name}!"

# Let's greet 'John'
print(greet('John'))

I dette eksempel definerer vi en greet funktion, der accepterer et navn og returnerer en personlig hilsen. Når vi videregiver 'John' som et argument til greet funktion, returnerer den "Hej, John!" og udskriver hilsenen.

Konklusion

I denne vejledning har vi dækket installationen og den indledende opsætning af Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04, gennemgået ved hjælp af webgrænsefladen og eksperimenteret med Python-kodestykker. Min sidste anbefaling er at udforske Jupyters omfattende funktioner, såsom datavisualisering og dokumentation, for fuldt ud at udnytte dens muligheder. Bliv ved med at eksperimentere og skubbe grænserne for dine projekter.

Joshua James
Følg mig
Seneste indlæg af Joshua James (se alt)