Hoe RPM-pakketten op Ubuntu Linux te installeren

Het installeren van RPM-pakketten op Ubuntu Linux kan een uitdaging zijn, omdat RPM-pakketten eigen zijn aan op Red Hat gebaseerde distributies zoals Fedora of CentOS. Het is echter haalbaar met de juiste hulpmiddelen en stappen.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden:

  • RPM- en DEB-pakketten begrijpen: RPM (Red Hat Package Manager) en DEB (Debian Package) zijn twee verschillende pakketbeheersystemen. Ubuntu gebruikt standaard DEB, terwijl RPM wordt gebruikt door op Red Hat gebaseerde systemen.
  • Alien installeren: Alien is een tool die RPM-pakketten converteert naar DEB-pakketten, waardoor ze compatibel worden met Ubuntu.
  • Afhankelijkheden: Zorg ervoor dat u over alle noodzakelijke afhankelijkheden beschikt om installatieproblemen te voorkomen.
  • De opdrachtregel gebruiken: De terminal is cruciaal voor deze operaties. Bekendheid met de basisterminalopdrachten zal nuttig zijn.

Nu de introductie achter de rug is, gaan we kijken hoe we RPM-pakketten kunnen installeren op Ubuntu 24.04, 22.04 of 20.04 LTS met behulp van de opdrachtregelterminal.

Vernieuw en upgrade uw Ubuntu-systeem

De eerste stap bij elke Linux-systeembeheertaak is ervoor te zorgen dat uw systeem up-to-date is. Dit vermijdt potentiële conflicten als gevolg van verouderde software en legt de basis voor een soepelere installatie.

Voor Ubuntu betekent dit het uitvoeren van de apt pakketverwerkingshulpprogramma met de update En upgrade commando's:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Vergeet niet opnieuw op te starten als u uw Linux Kernel of meerdere pakketten bijwerkt.

Installeer Alien voor RPM-ondersteuning

Out of the box ondersteunt Ubuntu, net als Debian, standaard geen RPM-pakketten. Om deze kloof te overbruggen, maken we gebruik van een handige tool genaamd ‘Alien’. Alien faciliteert RPM-ondersteuning op Ubuntu doordat u RPM-pakketten kunt converteren en installeren.

Omdat u deel uitmaakt van de standaardsoftwarebronnen van Ubuntu, kunt u Alien eenvoudig installeren met de apt hulpprogramma voor pakketverwerking:

sudo apt install alien -y

Bij deze opdracht alien is het pakket dat we willen installeren, en de -y Met flag kan het proces doorgaan zonder te pauzeren ter bevestiging.

Controleer de Alien-installatie op Ubuntu

Nadat u Alien hebt geïnstalleerd, is het van cruciaal belang om te bevestigen dat het installatieproces succesvol is voltooid. Met deze bevestiging kunt u ook de versie van Alien verifiëren die nu op uw systeem is geïnstalleerd. Beide stappen zorgen ervoor dat uw systeem klaar is om RPM-pakketten te verwerken.

Voer de volgende opdracht uit om de geïnstalleerde versie van Alien te controleren:

alien --version

Met deze opdracht wordt Alien gevraagd het versienummer terug te geven. Een succesvolle uitvoer ziet er ongeveer zo uit:

alien version x.x.x

Waarbij “xxx” wordt vervangen door het daadwerkelijke versienummer van de Alien-tool.

Installeer RPM-pakketten via Alien Commands

Download een RPM-pakket

De eerste stap bij het installeren van een RPM-pakket op uw Ubuntu Linux-systeem is het verkrijgen van het benodigde RPM-bestand. Deze bestanden kunnen worden gedownload van de officiële website van de softwareleverancier of van een vertrouwde opslagplaats van derden.

Opmerking: Tijdens het downloaden is het essentieel om ervoor te zorgen dat u de juiste versie verkrijgt die geschikt is voor uw systeemarchitectuur, of het nu 32-bit of 64-bit is.

Transformeer het RPM-pakket naar DEB-indeling

Nadat u het RPM-pakket hebt beveiligd, is het tijd om de Alien-tool te gebruiken om het bestand naar een DEB-pakket te converteren. Het DEB-formaat is het standaardpakketformaat voor Ubuntu Linux-systemen, en conversie vergemakkelijkt het installatieproces. Hier is hoe:

Navigeer naar de map met het RPM-pakket

Open uw terminal en ga naar de map met uw gedownloade RPM-pakket. Stel dat het RPM-pakket zich in uw map '~/Downloads' bevindt; je kunt naar die map overgaan met de volgende opdracht:

cd ~/Downloads

RPM-pakket naar DEB-formaat

In dit stadium bent u klaar om Alien te gebruiken om uw RPM-pakket om te zetten in een DEB-pakket. Vervang 'uw-pakket.rpm' door uw werkelijke RPM-bestandsnaam:

sudo alien -d your-package.rpm

Met deze opdracht wordt de conversie gestart, waarbij een DEB-pakket in dezelfde map wordt opgeslagen. Het nieuw geproduceerde DEB-pakket zal de naam van het oorspronkelijke RPM-pakket dragen, maar de extensie .deb.

Installeer het getransformeerde DEB-pakket op Ubuntu

Nu het RPM-pakket met succes is omgezet naar DEB-indeling, is het tijd om dit pakket op uw Ubuntu Linux-systeem te installeren.

Installeer het DEB-pakket

De installatie van het nieuw geconverteerde DEB-pakket wordt uitgevoerd met de volgende opdracht:

sudo dpkg -i your-package.deb

Zorg ervoor dat u 'uw-pakket.deb' vervangt door de daadwerkelijke DEB-bestandsnaam.

Afhankelijkheidsproblemen oplossen

Als u tijdens de installatie van het pakket afhankelijkheidsproblemen tegenkomt, kunt u deze oplossen door het volgende uit te voeren:

sudo apt --fix-broken install

Met deze opdracht worden alle ontbrekende afhankelijkheden geïnstalleerd die door het DEB-pakket worden vereist, waardoor eventuele afhankelijkheidsconflicten worden opgelost.

Bevestig de installatie

Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de software succesvol is geïntegreerd met uw Ubuntu Linux-systeem na installatie van het geconverteerde DEB-pakket.

Onderzoek het geïnstalleerde pakket nauwkeurig

Om het geïnstalleerde pakket te evalueren, kunt u de volgende opdracht gebruiken:

dpkg -l | grep package-name

Zorg ervoor dat u 'pakketnaam' vervangt door de werkelijke naam van uw softwarepakket. Met deze opdracht wordt een lijst weergegeven met het geïnstalleerde pakket en de versie ervan.

Activeer de geïnstalleerde software

Om de correcte werking van uw nieuw geïnstalleerde software te onderbouwen, probeert u deze uit te voeren door het binaire bestand te activeren of de bijbehorende relevante opdracht te gebruiken. Als de software wordt geopend en werkt zoals verwacht, hebt u met succes een RPM-pakket op uw Ubuntu Linux-systeem geïnstalleerd.

Laatste gedachten

Ter afsluiting heeft deze gids u door het handige proces geleid van het installeren van RPM-pakketten op uw Ubuntu-systeem, met een beetje hulp van onze vriend, de alien pakket. We hebben gezien hoe je die RPM's kunt omzetten in DEB-bestanden die Ubuntu gemakkelijk kan verwerken, zodat je niet buitengesloten wordt van het gebruik van software, alleen maar omdat deze niet is verpakt in het voorkeursformaat van je systeem. Een laatste advies? Controleer de geconverteerde pakketten altijd nogmaals op stabiliteit en compatibiliteit met uw systeem. En onthoud, terwijl alien doet geweldig werk, het is altijd verstandig om eerst naar een native DEB-versie te zoeken om alles soepel te laten verlopen.

Joshua James
Volg mij
Laatste berichten van Joshua James (alles zien)