Jak zainstalować Apache Maven na Fedorze 40 lub 39

Apache Maven to kluczowe narzędzie w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania, szczególnie w przypadku projektów Java. Filozofia projektowania koncentruje się na uproszczeniu zarządzania projektami i zwiększeniu automatyzacji budowy.

Podkreślmy niektóre jego kluczowe cechy:

 • Bezproblemowa konfiguracja projektu: Maven usprawnia inicjowanie nowych projektów lub modułów, stosując się do najlepszych praktyk i zapewniając szybką konfigurację.
 • Spójność w projektach: Oferuje jednolite podejście do wszystkich projektów, znacznie skracając czas nauki nowych programistów.
 • Zaawansowane zarządzanie zależnościami: Maven przoduje w zarządzaniu zależnościami, w tym w automatycznych aktualizacjach i obsłudze zależności przechodnich.
 • Jednoczesna obsługa wielu projektów: Narzędzie doskonale radzi sobie z zarządzaniem wieloma projektami jednocześnie, zwiększając produktywność.
 • Rozbudowane biblioteki i repozytorium metadanych: Maven zapewnia natychmiastowy dostęp do ogromnego repozytorium bibliotek i metadanych, często aktualizowanych w czasie rzeczywistym w przypadku dużych projektów Open-Source.
 • Konfigurowalny i rozszerzalny: Użytkownicy mogą łatwo tworzyć wtyczki w języku Java lub językach skryptowych, dostosowując Mavena do swoich potrzeb.
 • Minimalna konfiguracja dla nowych funkcji: Uzyskaj dostęp do nowych funkcjonalności przy niewielkiej lub żadnej dodatkowej konfiguracji.
 • Integracja z Ant Tasks: Maven integruje się z zadaniami Ant w celu zarządzania zależnościami i wdrażania poza ekosystemem.
 • Kompilacje oparte na modelach bez skryptów: Ta technika wykorzystuje metadane do budowania projektów w postaci predefiniowanych wyników, takich jak pliki JAR lub WAR, eliminując potrzebę stosowania skryptów.
 • Zautomatyzowana dokumentacja i raportowanie: Maven może generować strony internetowe lub pliki PDF zawierające dokumentację projektu i raporty, wykorzystując te same metadane, co w procesie kompilacji.
 • Usprawnione zarządzanie wersjami: Integruje się z systemami kontroli źródła w celu wydajnego zarządzania wersjami i może publikować dystrybucje do użytku zewnętrznego.
 • Scentralizowane repozytorium zależności: Promuje centralne repozytorium plików JAR i zależności, ułatwiając ponowne użycie i kompatybilność wsteczną.

Następnie przeprowadzimy Cię krok po kroku przez proces instalacji Apache Maven i zaproponujemy dwie różne metody instalacji.

Zaktualizuj Fedorę przed instalacją Apache Maven

Zapewnienie aktualności systemu

Przed instalacją Apache Maven kluczowa jest aktualizacja i aktualizacja systemu Fedora. Ten krok gwarantuje, że wszystkie pakiety są aktualne, redukując potencjalne konflikty podczas instalacji Mavena. Wykonaj następującą komendę w terminalu, aby odświeżyć indeks pakietów systemu i zaktualizować pakiety:

sudo dnf upgrade --refresh

To polecenie łączy w sobie dwie akcje: upgrade aktualizuje wszystkie zainstalowane pakiety do ich najnowszych wersji oraz --refresh wymusza odświeżenie metadanych repozytorium. Aby zachować stabilność i bezpieczeństwo systemu, ważne jest regularne wykonywanie tego kroku.

Metoda 1: Zainstaluj Apache Maven poprzez Appstream (metoda domyślna)

Inicjowanie instalacji przy użyciu domyślnego repozytorium Fedory

Instalacja Apache Maven w Fedorze jest prosta dzięki Fedora Appstream, domyślnemu repozytorium systemu operacyjnego. To repozytorium zazwyczaj zawiera stabilną wersję Mavena, aktualizowaną co dwa lata w celu uwzględnienia głównych aktualizacji wersji. Zapewnia to równowagę pomiędzy aktualnymi funkcjami i stabilnością systemu.

Aby zainstalować Apache Maven, uruchom następującą komendę w terminalu z uprawnieniami roota:

sudo dnf install maven

To polecenie pobiera i instaluje najnowszą wersję Mavena dostępną w domyślnym repozytorium Fedory. The dnf menedżer pakietów obsługuje zależności i zgodność wersji, usprawniając proces instalacji.

Weryfikacja instalacji Mavena

Po instalacji konieczne jest sprawdzenie pomyślnej instalacji Apache Maven. Ten krok potwierdza, że ​​Maven jest poprawnie zainstalowany i działa. W terminalu wykonaj następujące polecenie:

mvn -version

To polecenie wyświetla zainstalowaną wersję Apache Maven. Pomyślna instalacja wyświetli szczegóły wersji, potwierdzając, że Maven jest gotowy.

Metoda 2: Zainstaluj Apache Maven na Fedorze przez Tarball (najnowsza wersja)

Przygotowanie instalacji Java

Przed zainstalowaniem Apache Maven upewnij się, że w systemie Fedora jest zainstalowana Java. Java jest warunkiem wstępnym dla Mavena. Zainstaluj Java OpenJDK, wykonując następujące polecenie:

sudo dnf install java-openjdk

To polecenie instaluje pakiet Java OpenJDK, którego Maven wymaga do działania.

Pobieranie Apache Mavena

Aby pobrać najnowszą wersję Apache Maven, najpierw odwiedź oficjalną witrynę Apache Maven i znajdź najnowszą wersję. Następnie skorzystaj z wget polecenie do pobierz określoną wersję Mavena.

Na przykład, aby pobrać Maven 3.9.6, wykonaj:

wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.6/binaries/apache-maven-3.9.6-bin.tar.gz

To polecenie pobiera określone archiwum binarne Apache Maven i zapisuje je na komputerze lokalnym.

Wyodrębnianie i instalowanie Mavena

Po pobraniu przejdź do katalogu zawierającego pobrany plik. Wyodrębnij zawartość archiwum za pomocą:

tar xzf apache-maven-3.9.6-bin.tar.gz

To polecenie tworzy nowy katalog o nazwie „apache-maven-3.9.6” zawierający wyodrębnione pliki.

Konfigurowanie zmiennych środowiskowych

Tymczasowa konfiguracja środowiska

Do jednorazowego użytku ustaw ręcznie zmienne środowiskowe Maven w terminalu:

export M2_HOME=/path/to/maven
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Zastępować /path/to/maven z rzeczywistą ścieżką do wyodrębnionego katalogu Maven.

Na przykład:

export M2_HOME=/home/$USER/apache-maven-3.9.6
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Zastępować /path/to/maven ze ścieżką do katalogu Maven, np /home/$USER/apache-maven-3.9.6.

Stała konfiguracja środowiska

Aby na stałe dodać Mavena do swojego środowiska, dołącz polecenia eksportu do pliku .bashrc plik:

echo export M2_HOME=/home/$USER/apache-maven-3.9.6 >> ~/.bashrc
echo export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin >> ~/.bashrc

Ważne przypomnienie: Ważne jest, aby polecenia te wprowadzać w powyższej kolejności. Odwrócenie kolejności lub pomieszanie ich może prowadzić do problemów przy próbie użycia mvn Komenda. Prawidłowa kolejność gwarantuje, że zmienne środowiskowe zostaną poprawnie skonfigurowane dla Mavena.

Po dołączeniu tych wierszy zastosuj zmiany, pobierając plik .bashrc plik:

source ~/.bashrc

To polecenie aktualizuje sesję, dodając pliki binarne Mavena do ścieżki systemowej.

Weryfikacja instalacji Mavena

Aby potwierdzić pomyślną instalację Mavena, sprawdź jego wersję za pomocą:

mvn -version

To polecenie wyświetla zainstalowaną wersję Mavena i jej konfigurację. Jeśli instalacja się powiedzie, zobaczysz szczegóły wersji, potwierdzając, że Maven jest gotowy do użycia.

Utwórz testowy projekt Apache Maven

Konfigurowanie nowego projektu Maven

Po zainstalowaniu Apache Maven w systemie Fedora Linux sprawdź poprawność instalacji, tworząc testowy projekt Maven. Zacznij od utworzenia nowego katalogu dla projektu i przejścia do niego w terminalu.

Aby wygenerować nowy projekt Maven, uruchom:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.example -DartifactId=my-project -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

To polecenie konfiguruje nowy projekt Maven za pomocą com.example jako identyfikator grupy i my-project jako identyfikator artefaktu przy użyciu maven-archetype-quickstart archetyp. The -DinteractiveMode=false opcja instruuje Mavena, aby pomijał dodatkowe żądania wejściowe podczas tworzenia projektu.

Wniosek

W tym przewodniku omówiliśmy podstawy instalacji Apache Maven w Fedorze 40 lub 39 Linux, obejmując zarówno domyślną metodę Appstream, jak i ręczną instalację najnowszej wersji. Poruszyliśmy także kwestię weryfikacji i testowania konfiguracji Mavena poprzez utworzenie prostego projektu. Pamiętaj, że aktualizowanie systemu i zrozumienie podstaw struktury projektu Mavena jest kluczem do płynnej pracy z Mavenem.

Przydatne i istotne linki

Oto kilka cennych linków związanych z używaniem Apache Maven:

 • Oficjalna strona internetowa Mavena: odwiedź oficjalną witrynę Apache Maven, aby uzyskać informacje na temat narzędzia do automatyzacji kompilacji, jego funkcji i opcji pobierania.
 • Funkcje Mavena: Poznaj różne funkcje Apache Maven, aby poznać jego możliwości i narzędzia.
 • Historia Mavena: Dowiedz się o historii i rozwoju Apache Maven.
 • Wtyczki Mavena: Uzyskaj dostęp do listy dostępnych wtyczek Maven, aby rozszerzyć funkcjonalność procesu kompilacji.
 • Rozszerzenia Mavena: Odkryj rozszerzenia Maven i dowiedz się, jak ich używać do dostosowywania i ulepszania projektów Maven.
 • Maven w pięć minut: Rozpocznij szybko korzystanie z Apache Maven, postępując zgodnie z tym zwięzłym przewodnikiem.
 • Maven Uzyskuje Pomoc: Znajdź różne zasoby wsparcia, aby uzyskać pomoc dotyczącą Apache Maven, w tym listy mailingowe i grupy użytkowników.
Joshua James
Chodź za mną
Najnowsze posty autorstwa Joshua James (widzieć wszystko)

Dodaj komentarz


pl_PLPolski