Jak zainstalować Sysdig na Ubuntu 24.04/22.04/20.04

Sysdig wyróżnia się jako wszechstronne narzędzie do monitorowania i rozwiązywania problemów, zaprojektowane specjalnie z myślą o złożoności nowoczesnych, kontenerowych środowisk. Dzięki możliwości przechwytywania, filtrowania i dekodowania wywołań systemowych i innych zdarzeń systemu operacyjnego, Sysdig oferuje niezrównany wgląd w zachowanie aplikacji, usług i podstawowej infrastruktury.

Oto dlaczego Sysdig stał się niezbędnym narzędziem dla programistów i administratorów systemów:

  • Głęboka widoczność: Szczegółowo zagłębiaj się w operacje na poziomie systemu.
  • Egzekwowanie bezpieczeństwa: Identyfikuj i łagodź zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.
  • Analiza wydajności: Szybko identyfikuj i eliminuj wąskie gardła wydajności.
  • Wydajność rozwiązywania problemów: Uprość diagnozę złożonych problemów.
  • Fokus natywny dla chmury: Dostosowany do środowisk Kubernetes i kontenerów.
  • Przyjazny użytkownikowi: Dostępny za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń, co ułatwia obsługę.
  • Bogate przechwytywanie danych: Zbieraj kompleksowe dane do celów kryminalistycznych lub analitycznych.
  • Możliwość integracji: Bezproblemowo integruje się z istniejącymi narzędziami DevOps.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz aplikacjami lub mikrousługami natywnymi w chmurze, czy po prostu szukasz solidnego narzędzia do zrozumienia wydajności systemu, Sysdig zapewnia wiedzę potrzebną do diagnozowania problemów, zapewniania bezpieczeństwa i skutecznej optymalizacji wydajności. Teraz szybko zademonstrujemy użycie terminala wiersza poleceń do zainstalowania Sysdig i kilka przykładowych poleceń na dobry początek.

Zaktualizuj pakiety systemowe Ubuntu przed instalacją Sysdig

Zanim zaczniesz instalować Sysdig, ważne jest, aby upewnić się, że Twój system Ubuntu jest aktualny. Gwarantujemy, że wszystkie istniejące pakiety są w najnowszych wersjach poprzez aktualizację. Ta praktyka zwiększa stabilność systemu i ogólne bezpieczeństwo.

Osiągnij to, uruchamiając następujące polecenie w terminalu:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Zainstaluj pakiety początkowe dla Sysdig

Musimy zintegrować kilka niezbędnych pakietów oprogramowania, aby zapewnić bezproblemową instalację Sysdig w systemie Ubuntu. Pakiety te stanowią podstawę właściwej funkcjonalności i integracji Sysdig z Twoim systemem.

Wykonaj poniższe polecenie w terminalu, aby zainstalować wymagane pakiety:

sudo apt install software-properties-common apt-transport-https ca-certificates ncurses-term dkms -y

Zawiera repozytorium Sysdig APT

Sysdig nie jest obecny w domyślnym repozytorium Ubuntu od razu po wyjęciu z pudełka. Jednak programiści Sysdig utrzymują dedykowane repozytorium. Aby włączyć to repozytorium do swojego systemu, wykonaj następujące kroki:

  • Zaimportuj klucz GPG: Klucz GPG zapewnia autentyczność i integralność pakietów pobranych z repozytorium Sysdig. Aby zaimportować klucz GPG, uruchom następującą komendę:
sudo curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/stable/install-sysdig | sudo bash
  • Dodaj repozytorium Sysdig: Po zaimportowaniu klucza GPG możemy dodać repozytorium Sysdig do listy źródeł Twojego systemu wykonując poniższą komendę:
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/sysdig.gpg] https://download.sysdig.com/stable/deb stable-$(ARCH)/' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sysdig.list

Należy pamiętać, że $(ARCH) zmienna zostanie automatycznie odwzorowana na odpowiednią architekturę, którą aktualnie obsługuje Sysdig.

Odśwież listę pakietów dla Sysdig

Po dodaniu repozytorium Sysdig do swojego systemu czas odświeżyć listę pakietów. To odświeżenie obejmie nowo dodane repozytorium i zapewni dostępność pakietu Sysdig do instalacji. Aby zaktualizować listę pakietów, uruchom poniższe polecenie:

sudo apt update

Zakończ instalację Sysdig za pomocą polecenia APT

Po odświeżeniu repozytorium Sysdig w systemie i odświeżeniu listy pakietów możemy teraz przejść do instalacji Sysdig. Wykonaj następujące polecenie w terminalu, aby zainstalować Sysdig:

sudo apt install linux-headers-$(uname -r) sysdig ncurses-term

To polecenie zainstaluje nagłówki Linuksa odpowiednie dla Twojej wersji jądra.

Sprawdzanie instalacji Sysdig

Sprawdzenie instalacji Sysdig w systemie Ubuntu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej instalacji. Sprawdzamy wersję i kompilację Sysdig, aby upewnić się, że jest on poprawnie zainstalowany.

Uruchom następującą komendę w terminalu, aby sprawdzić wersję Sysdig:

sysdig --version

Pod koniec tego procesu pomyślnie zainstalujesz i zweryfikowasz instalację Sysdig w systemie Ubuntu.

Przykładowe polecenia Sysdig

Aktywacja oprogramowania monitorującego Sysdig

Po pomyślnym zainstalowaniu Sysdig w swoim systemie możesz teraz korzystać z oprogramowania monitorującego. Komenda csysdig jest tutaj Twoim ulubionym narzędziem. Należy pamiętać, że Sysdig musi działać jako root ze względu na wymagania dotyczące dostępu do krytycznych obszarów, takich jak /proc system plików, /dev/sysdig* urządzeń i konieczność automatycznego ładowania plików sysdig-probe moduł jądra.

Aby wyświetlić początkowy interfejs Sysdig, wykonaj następujące polecenie:

sudo csysdig

Po pomyślnym wykonaniu powinien zostać wyświetlony ekran Sysdig.

Jeśli napotkasz problemy z uruchomieniem Sysdig, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów podanym po tym samouczku.

Modyfikowanie widoku Sysdig

Sysdig oferuje elastyczność w zakresie widoków wyświetlania. Aby zmienić bieżący widok, naciśnij przycisk F2 przycisk.

W tym widoku menu możesz używać klawiszy strzałek do nawigacji i wybierania określonej opcji monitorowania. Na przykład, aby monitorować procesor procesów, przewiń w dół do opcji i naciśnij ENTER klucz.

Do poprzedniego wyboru menu można powrócić naciskając ponownie przycisk F2 przycisk. Stąd możesz wybierać spośród szerokiej gamy opcji. Alternatywnie możesz użyć poleceń linii terminala do bardziej szczegółowych operacji.

Korzystanie z poleceń linii terminala

Wszechstronność Sysdig jest prezentowana poprzez różne polecenia linii terminala, zapewniając skupiony i szczegółowy wgląd w procesy i metryki systemowe.

Na przykład, aby zobaczyć najważniejsze procesy uszeregowane według procentu wykorzystania procesora, użyj poniższego polecenia:

sudo sysdig -c topprocs_cpu

Aby obserwować połączenia sieciowe systemu, uruchom następującą komendę:

sudo sysdig -c netstat

Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich procesów systemowych, wykonaj następujące polecenie:

sudo sysdig -c ps

Rozwiązywanie typowych problemów z Sysdig

Poruszanie się po nowym oprogramowaniu może czasami prowadzić do napotkania pewnych wybojów na drodze. Niezbędna jest wiedza o tym, jak rozwiązywać typowe problemy, które mogą pojawić się podczas korzystania z Sysdig. Przeanalizujmy jeden taki scenariusz i jego rozwiązanie.

Identyfikacja typowego błędu

Podczas próby użycia może pojawić się określony komunikat o błędzie csysdig po raz pierwszy. Komunikat o błędzie będzie brzmiał następująco: Error opening terminal: xterm-256color. Ten problem zwykle występuje z powodu brakującego pakietu, który należy zainstalować w systemie Ubuntu.

Rozwiązywanie problemów z błędem

Aby naprawić powyższy błąd, możesz zainstalować ncurses-term pakiet za pomocą następującego polecenia:

sudo apt install ncurses-term

Pamiętaj, że czynność tę należy wykonać tylko w przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie Error opening terminal: xterm-256color spotyka się. Niewłaściwe instalowanie pakietów, gdy nie są potrzebne, może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji lub konfliktów w systemie.

Końcowe przemyślenia

W tym przewodniku omówiliśmy kroki instalacji Sysdig w systemie Ubuntu, upewniając się, że masz najnowszą wersję do najwyższej klasy monitorowania systemu i rozwiązywania problemów. Pamiętaj, że aktualizowanie programu Sysdig zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i poprawek zabezpieczeń. Nie zapomnij poeksperymentować z jego potężnymi możliwościami, aby poznać tajniki swojego systemu.

Joshua James
Chodź za mną
Najnowsze posty autorstwa Joshua James (widzieć wszystko)