Regulamin

Ostatnio zaktualizowany: 7.10.2024

Witamy w LinuxCapable! Niniejsze zasady i warunki („Warunki”) regulują korzystanie z serwisu linuxcapable.com (Strona"). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z serwisu.

1. Akceptacja Regulaminu

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków („Warunki”), w tym wszelkich zasad i wytycznych włączonych przez odniesienie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

2. Korzystanie z Witryny

Niniejsza Witryna przeznaczona jest wyłącznie do celów informacyjnych i nie zapewnia profesjonalnych porad ani rekomendacji. Treść Witryny jest dostarczana w stanie „takim, jaki jest” i nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, kompletności, wiarygodności lub przydatności dostarczonych informacji.

2.1 Zabronione zastosowania

Nie możesz korzystać z Witryny w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub przeszkodzić w użytkowaniu i przyjemności jakiejkolwiek innej osoby. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do Witryny.

3. Własność intelektualna

Cała zawartość Witryny, w tym między innymi tekst, grafika, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością firmy Linux Capable lub jej licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej.

3.1 Ograniczenia użytkowania

Nie możesz wykorzystywać ani reprodukować żadnej zawartości Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4. Linki stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do witryn lub zasobów stron trzecich. Udostępniamy te linki wyłącznie dla Twojej wygody i nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub dokładność jakichkolwiek witryn lub zasobów stron trzecich. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za witryny lub zasoby stron trzecich.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Linux Capable nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub informacji zawartych w Witrynie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z niniejszych Warunków lub Witryny lub w związku z nimi.

6. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć firmę Linux Capable oraz jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszenie jakichkolwiek praw innych osób.

7. Modyfikacja Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste przeglądanie ich. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszych Warunkach, powiadomimy Cię tutaj, że zostały one zaktualizowane, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je wykorzystujemy i ujawniamy.

8. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu [stanu/kraju] i zgodnie z nim będą interpretowane, bez względu na przepisy kolizyjne.

pl_PLPolski