Zastrzeżenie

ZASTRZEŻENIE STRONY INTERNETOWEJ

Informacje dostarczane przez LinuxCapable („my”, „nas” lub „nasz”) na https://linuxcapable.com („Witryna”) jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były dokładne, kompletne i aktualne, nie możemy zagwarantować, że są one wolne od błędów i że będą zawsze dostępne.

Witryna jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest” i „w miarę dostępności”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania Witryny lub zawartych w niej informacji, treści, materiałów lub produktów. Nie gwarantujemy, że Witryna będzie działać nieprzerwanie i bez błędów, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za przerwy lub błędy.

W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WITRYNIE. KORZYSTASZ ZE STRONY I POLEGASZ NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WITRYNIE ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna może zawierać (lub możesz zostać przesłany za jej pośrednictwem) łącza do innych witryn internetowych lub treści należących do stron trzecich lub pochodzących od osób trzecich. Nie badamy, nie monitorujemy ani nie sprawdzamy linków zewnętrznych pod kątem dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności ani kompletności. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, DO których prowadzą łącza za pośrednictwem tej witryny lub jakiejkolwiek strony internetowej lub funkcji powiązanej z jakimkolwiek banerem lub inną reklamą. Nie będziemy stroną ani w żaden sposób nie będziemy odpowiedzialni za monitorowanie jakichkolwiek transakcji pomiędzy Tobą a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

ZASTRZEŻENIE PROFESJONALNE

Niniejsza Witryna nie ma na celu udzielania profesjonalnych porad w zakresie wsparcia IT. Informacje dotyczące wsparcia IT zawarte w Witrynie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i edukacyjnych i nie zastępują profesjonalnej porady. Zalecamy skonsultowanie się z wykwalifikowanymi specjalistami przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje podane w Witrynie. W Witrynie nie znajdują się żadne porady dotyczące wsparcia IT. KORZYSTANIE LUB poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych na tej stronie odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ETYKI

Cała zawartość LinuxCapable jest własnością LinuxCapable, chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie samouczki, przewodniki i inne zasoby są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. LinuxCapable zachowuje prawa autorskie do całej zawartości Strony i powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie jakiejkolwiek części zawartości Strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody jest nielegalne.

Prosimy o poszanowanie naszych treści i etyki oraz o niekopiowanie, kradzież i plagiat naszych treści. Chociaż nasze zasoby, takie jak poradniki, są bezpłatne, nie obejmują wsparcia. Prosimy nie nadużywać naszych zasobów ani nie naruszać naszej etyki.