Hur man installerar Apache Maven på Fedora 40 eller 39

Apache Maven är ett centralt verktyg i modern mjukvaruutveckling, särskilt för Java-projekt. Dess designfilosofi kretsar kring att förenkla projektledning och förbättra byggautomatisering.

Låt oss lyfta fram några av dess nyckelfunktioner:

 • Enkel projektinstallation: Maven effektiviserar initieringen av nya projekt eller moduler, följer bästa praxis och säkerställer snabb installation.
 • Konsekvens över projekt: Det erbjuder ett enhetligt tillvägagångssätt för alla projekt, vilket avsevärt minskar inlärningskurvan för nya utvecklare.
 • Avancerad beroendehantering: Maven utmärker sig i att hantera beroenden, inklusive automatiska uppdateringar och hantering av transitiva beroenden.
 • Samtidig multiprojekthantering: Verktyget är skickligt på att hantera flera projekt samtidigt, vilket ökar produktiviteten.
 • Omfattande bibliotek och metadataförråd: Maven ger omedelbar tillgång till ett stort lager av bibliotek och metadata, ofta uppdaterad i realtid med stora Open-Source-projekt.
 • Anpassningsbar och förlängningsbar: Användare kan enkelt skapa plugins i Java eller skriptspråk, skräddarsy Maven efter deras behov.
 • Minimal konfiguration för nya funktioner: Få tillgång till nya funktioner med liten eller ingen ytterligare konfiguration.
 • Integration med Ant Tasks: Maven integreras med Ant-uppgifter för beroendehantering och distribution utanför sitt ekosystem.
 • Modellbaserade byggnader utan skript: Den här tekniken använder metadata för att bygga projekt till fördefinierade utdata som JAR eller WAR, vilket eliminerar behovet av skript.
 • Automatiserad dokumentation och rapportering: Maven kan generera webbplatser eller PDF-filer för projektdokumentation och rapporter, med samma metadata som byggprocessen.
 • Effektiviserad releasehantering: Den integreras med källkontrollsystem för effektiv releasehantering och kan publicera distributioner för extern projektanvändning.
 • Centraliserat beroendeförråd: Främjar ett centralt arkiv för JAR och beroenden, vilket underlättar återanvändning och bakåtkompatibilitet.

Därefter går vi igenom steg-för-steg-processen för att installera Apache Maven och erbjuder två distinkta installationsmetoder.

Uppdatera Fedora före Apache Maven-installation

Se till att systemet är uppdaterat

Innan du installerar Apache Maven är uppdatering och uppgradering av ditt Fedora-system avgörande. Detta steg säkerställer att alla paket är aktuella, vilket minskar potentiella konflikter under Maven-installationen. Utför följande kommando i terminalen för att uppdatera ditt systems paketindex och uppgradera paketen:

sudo dnf upgrade --refresh

Detta kommando kombinerar två åtgärder: upgrade uppdaterar alla installerade paket till sina senaste versioner, och --refresh tvingar fram en uppdatering av arkivets metadata. Det är viktigt att regelbundet utföra detta steg för att upprätthålla systemets stabilitet och säkerhet.

Metod 1: Installera Apache Maven via Appstream (standardmetod)

Initierar installation med Fedoras standardförråd

Att installera Apache Maven på Fedora är enkelt med Fedora Appstream, operativsystemets standardlager. Det här arkivet innehåller vanligtvis en stabil version av Maven, som uppdateras vartannat år för att inkludera större versionsuppgraderingar. Detta säkerställer en balans mellan uppdaterade funktioner och systemstabilitet.

För att installera Apache Maven, kör följande kommando i terminalen med root-åtkomst:

sudo dnf install maven

Detta kommando hämtar och installerar den senaste versionen av Maven som är tillgänglig i Fedoras standardförråd. De dnf pakethanteraren hanterar beroenden och versionskompatibilitet, vilket effektiviserar installationsprocessen.

Verifierar Maven-installationen

Efter installationen är det viktigt att verifiera den framgångsrika installationen av Apache Maven. Detta steg bekräftar att Maven är korrekt installerat och fungerar. I terminalen, kör följande kommando:

mvn -version

Detta kommando visar den installerade versionen av Apache Maven. En lyckad installation kommer att mata ut versionsinformationen, vilket bekräftar att Maven är redo.

Metod 2: Installera Apache Maven på Fedora via Tarball (senaste versionen)

Förbereder Java-installation

Innan du installerar Apache Maven, se till att Java är installerat på ditt Fedora-system. Java är en förutsättning för Maven. Installera Java OpenJDK genom att köra följande kommando:

sudo dnf install java-openjdk

Detta kommando installerar Java OpenJDK-paketet, som Maven kräver för att fungera.

Ladda ner Apache Maven

För att ladda ner den senaste versionen av Apache Maven, besök först den officiella Apache Maven-webbplatsen för att identifiera den senaste versionen. Använd sedan wget kommando till ladda ner den angivna Maven-versionen.

Till exempel, för att ladda ner Maven 3.9.6, kör:

wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.6/binaries/apache-maven-3.9.6-bin.tar.gz

Detta kommando hämtar det angivna Apache Maven binära arkivet och sparar det på din lokala dator.

Extrahera och installera Maven

Efter nedladdning, navigera till katalogen som innehåller den nedladdade filen. Extrahera innehållet i arkivet med:

tar xzf apache-maven-3.9.6-bin.tar.gz

Detta kommando skapar en ny katalog med namnet "apache-maven-3.9.6" som innehåller de extraherade filerna.

Konfigurera miljövariabler

Tillfällig miljökonfiguration

För engångsanvändning, ställ in Maven-miljövariablerna manuellt i terminalen:

export M2_HOME=/path/to/maven
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Byta ut /path/to/maven med den faktiska sökvägen till din extraherade Maven-katalog.

Till exempel:

export M2_HOME=/home/$USER/apache-maven-3.9.6
export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin

Byta ut /path/to/maven med sökvägen till din Maven-katalog, som /home/$USER/apache-maven-3.9.6.

Permanent miljökonfiguration

För att permanent lägga till Maven till din miljö, lägg till exportkommandona till din .bashrc fil:

echo export M2_HOME=/home/$USER/apache-maven-3.9.6 >> ~/.bashrc
echo export PATH=$PATH:$M2_HOME/bin >> ~/.bashrc

Viktig påminnelse: Det är viktigt att ange dessa kommandon i ovanstående ordning. Att vända på ordningen eller blanda ihop dem kan leda till problem när man försöker använda mvn kommando. Korrekt ordning säkerställer att dina miljövariabler är korrekt inställda för Maven.

När du har lagt till dessa rader, tillämpa ändringarna genom att källa till .bashrc fil:

source ~/.bashrc

Detta kommando uppdaterar din session och lägger till Maven-binärfilerna till din systemsökväg.

Verifierar Maven-installationen

För att bekräfta den lyckade installationen av Maven, kontrollera dess version med:

mvn -version

Detta kommando visar den installerade Maven-versionen och dess konfiguration. Om installationen lyckas kommer du att se versionsinformationen, vilket bekräftar att Maven är redo att användas.

Skapa ett test Apache Maven-projekt

Skapa ett nytt Maven-projekt

Efter att ha installerat Apache Maven på ditt Fedora Linux-system, validera installationen genom att skapa ett Maven-testprojekt. Börja med att skapa en ny katalog för projektet och navigera till den i terminalen.

För att skapa ett nytt Maven-projekt, kör:

mvn archetype:generate -DgroupId=com.example -DartifactId=my-project -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false

Detta kommando ställer in ett nytt Maven-projekt med com.example som grupp-ID och my-project som artefakt-ID med hjälp av maven-archetype-quickstart arketyp. De -DinteractiveMode=false alternativet instruerar Maven att hoppa över ytterligare inmatningsförfrågningar under projektskapandet.

Slutsats

I den här guiden täckte vi det väsentliga för att installera Apache Maven på Fedora 40 eller 39 Linux, och täckte både standardmetoden för Appstream och den manuella installationen för den senaste versionen. Vi berörde också att verifiera och testa din Maven-installation genom att skapa ett enkelt projekt. Kom ihåg att att hålla ditt system uppdaterat och att förstå grunderna i Mavens projektstruktur är nyckeln till en smidig upplevelse med Maven.

Användbara och relevanta länkar

Här är några värdefulla länkar relaterade till att använda Apache Maven:

 • Maven officiella webbplats: Besök den officiella Apache Maven-webbplatsen för information om byggautomatiseringsverktyget, dess funktioner och nedladdningsalternativ.
 • Maven-funktioner: Utforska de olika funktionerna i Apache Maven för att förstå dess möjligheter och verktyg.
 • Mavens historia: Lär dig om historien och utvecklingen av Apache Maven.
 • Maven Plugins: Gå till listan över tillgängliga Maven-plugins för att utöka funktionaliteten i din byggprocess.
 • Maven Extensions: Upptäck Maven-tillägg och hur du använder dem för att anpassa och förbättra dina Maven-projekt.
 • Maven på fem minuter: Kom igång snabbt med Apache Maven genom att följa den här kortfattade guiden.
 • Maven får hjälp: Hitta olika supportresurser för att få hjälp med Apache Maven, inklusive e-postlistor och användargrupper.
Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)

Lämna en kommentar


sv_SESvenska