Hur man installerar FreeOffice på Ubuntu 24.04/22.04/20.04

FreeOffice är en omfattande, kostnadsfri kontorssvit som tillhandahåller alla verktyg för ordbehandling, kalkylblad och presentationer. Den är kompatibel med Microsoft Office-format och säkerställer sömlös dokumentdelning och samarbete. Med sitt intuitiva gränssnitt gör FreeOffice det enkelt att byta från andra kontorssviter eller börja om på nytt.

Här är anledningen till att FreeOffice sticker ut:

  • Användarvänlig: Erbjuder ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att byta från andra kontorssviter.
  • Funktionsrik: Innehåller ett komplett utbud av verktyg för ordbehandling, kalkylblad och presentationer.
  • Kompatibilitet: Öppna och spara dokument sömlöst i Microsoft Office-format.
  • Gratis och pålitlig: Ger en kostnadsfri lösning utan att offra prestanda eller funktionalitet.

FreeOffice är idealiskt för dem som söker en pålitlig, användarvänlig kontorssvit som smidigt integreras med Ubuntu 24.04, 22.04 och 20.04 LTS. Den här guiden visar hur du installerar FreeOffice med kommandoradsterminalen och FreeOffice PPA för att säkerställa att du får den senaste versionen.

Uppdatera Ubuntu-systemet före FreeOffice-installation

Som en nödvändig preliminär åtgärd måste vi uppdatera Ubuntu-systemet med de senaste versionerna av dess paket. Detta kommer att hjälpa till att eliminera potentiella inkompatibilitetsproblem, upprätthålla systemstabilitet och säkerställa en smidig drift av FreeOffice efter installationen.

Utför kommandot nedan för att hämta den senaste informationen om paketversioner från alla konfigurerade källor:

sudo apt update

Fortsätt sedan med att uppgradera alla paket som har nyare versioner tillgängliga med kommandot nedan:

sudo apt upgrade

Importera SoftMaker FreeOffice APT Repository

Vårt primära sätt att installera FreeOffice använder käll-APT-förvaret. Denna version förblir generellt sett uppdaterad utan att behöva använda installationshanterare från tredje part.

Till en början måste vi installera de nödvändiga paketen med kommandot nedan:

sudo apt install dirmngr ca-certificates software-properties-common apt-transport-https curl -y

Därefter kommer vi att importera GPG-nyckeln, vilket är avgörande för att verifiera paketens äkthet. Det här steget är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att paketen du får är de äkta som är avsedda av SoftMaker FreeOffice.

curl -fsSL https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/softmaker.gpg > /dev/null

Därefter kommer vi att införliva APT-förvaret med kommandot nedan:

sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free' > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list"

Uppdatera APT Packages Index efter SoftMaker PPA-import

Nu när vi har integrerat en ny APT-källa måste vi uppdatera APT-paketindexet. Denna process gör det möjligt för systemet att känna igen den nyligen tillagda källan och registrera FreeOffice paket tillgängliga för installation.

För att göra detta, kör kommandot nedan:

sudo apt update

Slutför FreeOffice-installationen via APT Command

Vi är nu redo att installera FreeOffice. I detta skede har de nödvändiga förberedelserna gjorts och APT-paketindexet har uppdaterats med informationen om FreeOffice-paketet. Vi kan nu gå vidare med den sista installationen av Office-paketet för nedladdning av programvara.

För att installera FreeOffice, kör följande kommando:

sudo apt install softmaker-freeoffice-2021 -y

När du har slutfört det här kommandot kommer FreeOffice att installeras på ditt Ubuntu-system, vilket ger dig fördelarna med en kraftfull mjukvarulösning för kontor utan tillhörande kostnader.

Starta FreeOffice på Ubuntu via CLI eller GUI

När FreeOffice installationsprocessen är klar, det är dags att uppleva kraften i denna mångsidiga produktivitetssvit på ditt Ubuntu-system. Två primära sätt att öppna FreeOffice är kommandoradsgränssnittet (CLI) eller det grafiska användargränssnittet (GUI).

CLI-metoder för att starta FreeOffice

För dig som är bekväm med att arbeta inom en terminal eller föredrar en snabb och effektiv metod, lansering FreeOffice via CLI är ett utmärkt alternativ. Varje komponent i FreeOffice suite har sitt distinkta kommando för att initiera det. Här är respektive kommandon:

Till att börja med TextMaker (ordbehandlingskomponenten), kör följande kommando:

freeoffice2021-textmaker

Om du tänker jobba med PlanMaker (kalkylbladskomponenten), använd kommandot nedan:

freeoffice2021-planmaker

Till sist, för att börja Presentationer (presentationskomponenten), använd följande kommando:

freeoffice2021-presentations

Observera att dessa kommandon är baserade på antagandet att du har installerat FreeOffice 2021. Om din installerade version skiljer sig, ersätt "2021" i kommandona med året för din installerade version.

GUI-metod för att starta FreeOffice

För dig som tycker att grafiska gränssnitt är mer intuitiva eller har tidigare erfarenhet av andra skrivbordsmiljöer eller operativsystem, FreeOffice kan startas med hjälp av dess programikon.

För att starta någon komponent i FreeOffice svit, navigera till kategorin "Kontor" i ditt systems programmeny via följande sökväg:

Activities > Show Applications > FreeOffice {Text Maker, Presentations, PlanMaker}

Förstagångstips med FreeOffice på Ubuntu

Har installerats framgångsrikt FreeOffice på ditt Ubuntu-system är det dags att använda det effektivt. För att hjälpa dig att maximera fördelarna med denna produktivitetssvit, låt oss titta på några värdefulla tips och tricks.

Tips och anpassningar för FreeOffice

Bekanta dig med gränssnittet

Ett av de preliminära stegen för att bli skicklig på FreeOffice är att bli bekväm med sitt användargränssnitt. Om du har erfarenhet av andra populära kontorssviter kommer du att uppskatta likheterna. Denna designlikhet är avsiktlig och syftar till att underlätta en smidig övergång för användarna.

Anpassa bandet

Bandet, strategiskt placerat överst på FreeOffice applikationer, är en genväg till olika funktioner och kommandon. Att anpassa det här bandet för att spegla din arbetsstil kan optimera din upplevelse. Högerklicka på menyfliksområdet och välj Customize Ribbon för att lägga till, ta bort eller ordna om kommandon enligt dina behov.

Fastställande av standardfilformat

När du samarbetar med användare som använder andra kontorspaket (som Microsoft Office), kan det vara fördelaktigt att ställa in ditt standardfilformat till .docx, .xlsx eller .pptx. Detta kan göras genom att navigera till File > Options > Files > Default File Formats.

Specifika tips för FreeOffice TextMaker

Använder mallar

TextMaker tillhandahåller en rad fördesignade mallar som är anpassade för olika typer av dokument. Genom att använda dessa mallar kan du spara avsevärd tid och samtidigt ge dina dokument ett professionellt utseende. Dessa mallar kan nås genom att navigera till File > New > New from template.

Förstå TextMaker-stilar

Stilar i TextMaker fungerar som en snabb metod för att formatera din text. Att skaffa sig stilkunnighet kan öka din effektivitet samtidigt som du bibehåller konsekvens i hela dokumentet. Stilar kan hanteras via Styles rutan på höger sida av gränssnittet.

Konfigurera sidofältet

Sidofältet i TextMaker ger omedelbar tillgång till en rad funktioner, såsom formateringsalternativ, navigering och mer. Du kan ändra dess synlighet genom att navigera till View > Sidebar.

När du har konfigurerat den kan du använda FreeOffice-versionen av programmet du startade; de liknar den nedan.

Specifika tips för FreeOffice-presentationer

Utnyttja presentationsmallar

Presentationer i FreeOffice tillhandahåller en mängd färdiga mallar som kan spara tid och säkerställa ett snyggt och professionellt utseende för dina bildspel. För att komma åt dessa mallar, navigera till File > New > New from template.

Använda Master Slides

Huvudbilder i presentationer fungerar som en ritning för bildlayouten och gör att du kan tillämpa konsekvent formatering på dina bilder. Denna funktion sparar inte bara tid utan säkerställer också enhetlighet genom hela din presentation. Masterbilder kan nås och anpassas via Slide Master visa i View flik.

Omfamna glidövergångar

Bildövergångar ger dina presentationer en visuell stil och gör dem mer engagerande för din publik. Du kan använda unika övergångar på varje bild eller använda samma övergång på alla bilder för en konsekvent upplevelse. Denna funktion finns i Transitions flik.

Specifika tips för FreeOffice PlanMaker på Ubuntu

Implementera cellstilar

Genom att implementera cellstilar i dina kalkylblad kan du skapa ett konsekvent och professionellt utseende. Du kan använda fördefinierade stilar genom att navigera till Format > Cell Style.

Använder villkorlig formatering

Villkorlig formatering fungerar som ett verktyg för att betona viktiga data i ditt kalkylblad. Den här funktionen kan nås genom att navigera till Format > Conditional Formatting.

Utforska funktioner

Funktioner i PlanMaker är mångsidiga verktyg som kan utföra beräkningar, manipulera text och utföra andra uppgifter. Att få färdigheter i funktioner kan markant förbättra din produktivitet. Du kan utforska de tillgängliga funktionerna genom att navigera till Insert > Function.

Ytterligare FreeOffice-kommandon

Uppdatera FreeOffice

Att hålla sig uppdaterad med den senaste versionen av FreeOffice är avgörande eftersom det introducerar dig till nyligen tillagda funktioner, förbättringar och, viktigare, viktiga säkerhetsuppdateringar. Liksom de flesta Linux-distributioner använder Ubuntu pakethanterare för att hantera installerad programvara, inklusive uppdateringar.

Du kan söka efter uppdateringar för alla installerade paket, inklusive FreeOffice, genom att utföra följande kommandon i din terminal:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Det första kommandot, sudo apt update, uppdaterar ditt systems paketlista genom att samla in information om tillgängliga paket och deras motsvarande versioner från de definierade arkiven. Vänligen notera att sudo krävs för att utföra kommandon med administrativa rättigheter, vilket är nödvändigt för att hantera programvara i hela systemet.

Det efterföljande kommandot, sudo apt upgrade, uppgraderar alla uppgraderingsbara paket på ditt system. Om en uppdaterad version av FreeOffice finns tillgänglig i arkiven kommer detta kommando att hantera uppgraderingsprocessen.

Ta bort FreeOffice

Om du tar bort FreeOffice från ditt system gör Ubuntu denna process enkel. Följande kommando tar bort FreeOffice-paketet:

sudo apt remove softmaker-freeoffice-2021

Detta kommando instruerar pakethanteraren (apt) för att eliminera softmaker-freeoffice-2021 paket från ditt system. Se till att byta ut 2021 med det specifika versionsnumret om du har installerat en annan version.

Ta bort FreeOffice PPA (valfritt)

När du har tagit bort FreeOffice kan du överväga att ta bort arkivet från vilket det ursprungligen installerades. Detta är en bra praxis för systemunderhåll och säkerställer att ditt systems arkivlista förblir ren och hanterbar. För att ta bort FreeOffice-förvaret kan du köra följande kommando:

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list

Detta kommando raderar filen softmaker.list från katalogen /etc/apt/sources.list.d/, som innehåller filer för varje tillagd lagringsplats.

Om GPG-nyckeln som används för att verifiera integriteten hos paketen från detta förråd inte längre är nödvändig, kan den också tas bort på ett säkert sätt. Här är kommandot för att göra det:

sudo rm /usr/share/keyrings/softmaker.gpg

Om du kör det här kommandot elimineras softmaker.gpg nyckelring från /usr/share/keyrings/ katalog, som innehåller nyckelringar för paketverifiering.

Slutsats

I den här guiden täckte vi stegen för att installera FreeOffice på Ubuntu 24.04, 22.04 och 20.04 LTS. FreeOffice är en pålitlig och användarvänlig kontorssvit som integreras väl med Ubuntu och erbjuder ett gratis alternativ för dina produktivitetsbehov. Vi rekommenderar att du provar det, anpassar det efter dina önskemål och utforskar dess funktioner för att skriva dokument, hantera kalkylblad och skapa presentationer.

Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)