Hur man installerar Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04/22.04/20.04

Jupyter Notebook är en webbapplikation med öppen källkod som låter dig skapa och dela dokument som innehåller live-kod, ekvationer, visualiseringar och berättande text. Det används ofta inom datavetenskap, maskininlärning och vetenskaplig forskning för dess mångsidighet och användarvänlighet.

  • Interaktiv kodexekvering: Skriv och kör kod i realtid, se resultaten direkt.
  • Stöd för Rich Text: Kombinera kod med Markdown, LaTeX och HTML för omfattande dokumentation.
  • Datavisualisering: Bädda in plotter och diagram direkt i din anteckningsbok för en visuell representation av dina data.
  • Utdragbar: Stöd för över 40 programmeringsspråk, inklusive Python, R och Julia.

Med dessa funktioner förvandlar Jupyter Notebook hur vi arbetar med data, vilket gör den tillgänglig och interaktiv. Det är särskilt fördelaktigt för dem som behöver upprepa snabbt och samarbeta sömlöst.

Med introduktionen ur vägen, låt oss utforska hur man installerar Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04 LTS med hjälp av kommandoradsterminalen.

Förinstallationssteg för Jupyter Notebook

Uppdatera systempaket på Ubuntu innan Jupyter Notebook-installation

Innan du fortsätter med någon central installation är det viktigt att börja med att uppdatera paketförråden i ditt Ubuntu-system. Detta steg förbereder ditt system för nya installationer och uppdateringar.

För att uppdatera dina paketförråd, öppna din terminal och skriv in följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Genom att utföra dessa kommandon säkerställer du att ditt systems paketförråd är uppdaterade, vilket lägger en solid grund för att sömlöst installera Python 3.

Installera Python 3 för Jupyter Notebook

Efter att ha uppdaterat dina systempaket bör du installera Python 3. Ubuntus pakethanterare, apt, förenklar denna process.

För att installera Python 3, tillsammans med dess väsentliga komponenter, kör följande kommando i din terminal:

sudo apt install python3 python3-dev python3-venv python3-pip

Det här kommandot installerar inte bara Python 3 utan inkluderar även Python 3-utvecklingsfilerna (python3-dev), det virtuella miljöpaketet (python3-venv), och Python-pakethanteraren (python3-pip).

Skapa en virtuell miljö för Jupyter Notebook

Från och med Ubuntu 20.04 och senare versioner är det en bästa praxis att använda virtuella miljöer för att hantera Python-paket genom Pip. Virtuella miljöer är viktiga för Python-utveckling, eftersom de tillhandahåller isolerade utrymmen för olika projekt och deras beroenden, vilket minskar risken för versionskonflikter.

För att ställa in en virtuell miljö, använd följande kommando i din terminal:

python3 -m venv myenv

Här, myenv är namnet på din virtuella miljö, som du kan byta namn på efter ditt projekts behov. Att använda virtuella miljöer är en nyckelövning i Python-programmering. Det säkerställer att varje projekt fungerar i sin egen isolerade miljö, vilket främjar en renare och mer stabil kodutveckling.

Installera Jupyter Notebook via PIP

Aktivera virtuell miljö för Jupyter Notebook-installation

För att påbörja installationen av Jupyter Notebook, aktivera den virtuella miljön du tidigare ställt in. Detta steg är avgörande för att upprätthålla en organiserad, konfliktfri Python-arbetsyta.

Aktivera din virtuella miljö med följande kommando:

source myenv/bin/activate

Byta ut myenv med din virtuella miljös namn om det skiljer sig. Aktivering av den virtuella miljön säkerställer att alla installationer och operationer är begränsade till denna isolerade miljö, vilket förhindrar oavsiktliga systemomfattande förändringar.

Uppgradera Python Pip innan du installerar Jupyter

Att hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna av mjukvaruverktyg är en viktig praxis inom teknik. Innan du fortsätter med installationen av Jupyter Notebook, uppgradera Pythons pakethanterare, Pip, till den senaste versionen. För att uppgradera Pip, kör följande kommando:

pip install --upgrade pip

Uppgradering av Pip säkerställer att du har de senaste funktionerna och säkerhetsförbättringarna som är nödvändiga för en smidig och säker installationsprocess.

Installera Jupyter Notebook med Pip Command

Med Pip uppdaterad är du redo att installera Jupyter Notebook. Detta kraftfulla verktyg med öppen källkod är viktigt för uppgifter som datarensning, numerisk simulering, statistisk modellering och maskininlärning. För att installera Jupyter Notebook, kör följande kommando:

pip install jupyter

Detta steg beordrar Pip att ladda ner och installera Jupyter Notebook, vilket ger en mångsidig miljö för dina datavetenskap och programmeringsuppgifter.

Starta Jupyter Notebook

Efter den lyckade installationen av Jupyter Notebook i den virtuella miljön är det dags att starta den. Att starta Jupyter Notebook är enkelt. Använd kommandot nedan:

jupyter notebook

Detta kommando initierar Jupyter Notebook-gränssnittet och öppnar det vanligtvis i din standardwebbläsare. Du är nu redo att skapa och arbeta med interaktiva dokument som innehåller live-kod, visualiseringar och textkommentarer.

Aktivera Jupyter Notebook Service som standard på Ubuntu

Om du ofta använder Jupyter Notebook, kanske du tycker det är bekvämt att ha den virtuella miljön aktiverad och Jupyter Notebook-tjänsten körs som standard när du startar ditt system. Detta valfria steg innebär lite mer konfiguration men kan avsevärt effektivisera ditt arbetsflöde.

Aktiverar virtuell miljö som standard

Redigera .bashrc-fil

Öppna .bashrc fil i din hemkatalog med en textredigerare som nano:

nano ~/.bashrc

Lägg till aktiveringsskript

I slutet av .bashrc fil, lägg till raden för att automatiskt aktivera din virtuella miljö när du öppnar en ny terminalsession:

source /path/to/your/virtualenv/myenv/bin/activate

Se till att du byter ut /path/to/your/virtualenv/myenv med den faktiska sökvägen till din virtuella miljö.

Spara och avsluta

När du har lagt till aktiveringsskriptet, spara ändringarna och avsluta redigeraren. I nano görs detta genom att trycka CTRL + X, följd av Y, och Enter.

Konfigurera Jupyter Notebook Service

Skapa en Systemd Service File

Skapa en ny tjänstfil för systemd:

sudo nano /etc/systemd/system/jupyter.service

Konfigurera tjänsten

I tjänstefilen anger du följande konfiguration:

[Unit]
Description=Jupyter Notebook

[Service]
Type=simple
PIDFile=/run/jupyter.pid
ExecStart=/path/to/your/virtualenv/myenv/bin/jupyter notebook
User=your_username
Group=your_group
WorkingDirectory=/path/to/your/working/directory
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ändra ExecStart, User, Group, och WorkingDirectory med dina specifika detaljer. De ExecStart linje bör specifikt peka på Jupyter körbara i den virtuella miljön.

Ladda om Systemd Daemon

Efter att ha konfigurerat Jupyter-tjänstfilen måste du ladda om systemd-demonen för att tillämpa ändringarna:

sudo systemctl daemon-reload

Detta kommando informerar systemd om att en ny tjänstefil har lagts till eller en befintlig har modifierats.

Aktivera och starta tjänsten

Efter demon-reload, fortsätt för att aktivera och starta Jupyter-tjänsten:

sudo systemctl enable jupyter.service
sudo systemctl start jupyter.service

Dessa kommandon ställer in Jupyter Notebook-tjänsten att starta automatiskt vid uppstart och initiera den omedelbart.

Ställ in SSH Tunneling för Jupyter Notebook

Förstå SSH Tunneling för Jupyter Notebook

SSH-tunnling är en metod för att vidarebefordra nätverkstrafik säkert över en krypterad SSH-anslutning. Det är särskilt användbart för att säkert komma åt fjärrtjänster som Jupyter Notebook. I den här installationen låter SSH-tunnling dig interagera säkert med Jupyter Notebook som körs på en fjärrserver från din lokala dator.

Etablering av en SSH-tunnel

Börja med att öppna ett nytt terminalfönster på din lokala dator. Använd följande SSH-kommando för att skapa en säker tunnel:

ssh -L 8888:localhost:8888 your_server_username@your_server_ip

Bryter ner kommandot

  • ssh: Initierar en SSH-anslutning.
  • -L 8888:localhost:8888: Anger lokal portvidarebefordran. Här tunnlas den lokala porten 8888 till samma port på fjärrservern.
  • your_server_username: Ersätt detta med ditt faktiska användarnamn på fjärrservern.
  • your_server_ip: Ersätt detta med din servers IP-adress.

Till exempel om ditt användarnamn är joshua och serverns IP är 203.0.113.0, kommandot skulle vara:

ssh -L 8888:localhost:8888 joshua@203.0.113.0

Hantering av hamnkonflikter

Om port 8888 redan används på din lokala dator, byt ut 8888 med valfri tillgänglig port.

Initialisering av Jupyter Notebook

Efter att ha etablerat SSH-tunneln utan några fel, kan du starta Jupyter Notebook på fjärrservern. Kör följande kommando på servern:

jupyter notebook

Åtkomst till Jupyter Notebook

När Jupyter Notebook startar kommer den att tillhandahålla en URL i terminalutgången. Denna webbadress börjar vanligtvis med http://localhost:8888, inkluderar en säkerhetstoken. Öppna din föredragna webbläsare på din lokala dator och navigera till denna URL.

Notera: Om du uppmanas, ange tokennumret som finns i Jupyter Notebook-utmatningen. Denna token autentiserar din session.

Jupyter Notebook webbgränssnitt

Åtkomst till Jupyter Notebooks webbgränssnitt

Efter att ha upprättat en säker SSH-tunnelanslutning kan du komma åt Jupyter Notebook via en webbläsare. Jupyter Notebook erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och ett brett utbud av funktioner, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för datavetare och programmerare.

Navigera i filer och mappar

Jupyter Notebook visar alla filer och mappar i sin startkatalog. För att effektivt hantera dina projekt, initiera Jupyter Notebook i projektfilernas katalog. Denna praxis säkerställer snabb och enkel tillgång till alla nödvändiga resurser.

Utforska anteckningsbokens funktionalitet

När du öppnar en Jupyter Notebook kan du köra Python-kod i celler eller använda Markdown för dokumentation. Denna mångsidighet gör Jupyter Notebook idealisk för att kombinera kod, visualiseringar och detaljerade förklaringar i ett enda dokument.

Experimentera med Python-kod i Jupyter

För att förstå Jupyters möjligheter bättre, låt oss köra ett Python-kodavsnitt. Tänk på följande exempel:

# Defining a simple greeting function
def greet(name):
    return f"Hello, {name}!"

# Let's greet 'John'
print(greet('John'))

I det här exemplet definierar vi a greet funktion som accepterar ett namn och returnerar en personlig hälsning. När vi skickar "John" som ett argument till greet funktion, returnerar den "Hej, John!" och skriver ut hälsningen.

Slutsats

I den här guiden har vi täckt installationen och den första installationen av Jupyter Notebook på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04, gått igenom med webbgränssnittet och experimenterat med Python-kodsnuttar. Min sista rekommendation är att utforska Jupyters omfattande funktioner, som datavisualisering och dokumentation, för att fullt ut utnyttja dess kapacitet. Fortsätt experimentera och tänja på gränserna för dina projekt.

Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)