Hur man installerar mpv Media Player på Ubuntu 24.04/22.04/20.04

MPv Media Player är ett mångsidigt verktyg som erbjuder enkel och effektiv videouppspelning. Det är känt för att stödja olika medieformat och ge en anpassningsbar användarupplevelse.

  • Mångsidig uppspelning: Stöder många video- och ljudformat.
  • Användaranpassning: Tillåter olika konfigurationer och skript.
  • Öppen källa: Gratis att använda och uppdateras ständigt av communityn.

För att installera mpv på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04 LTS har du två huvudalternativ:

  • Använder apt repository: Den här metoden använder Ubuntus standardpakethanterare för att installera mpv direkt från de officiella Ubuntu-förråden.
  • Använder Flatpak: Denna metod innebär att man använder Flatpak, en populär pakethanterare, för att installera mpv från Flathub-förvaret, vilket ger en mer isolerad och uppdaterad mjukvaruversion.

Med introduktionen ur vägen, låt oss utforska hur man installerar mpv på ditt Ubuntu-system med hjälp av kommandoradsterminalen.

Metod 1: Installera MPV Media Player via APT

Uppdatera Ubuntu-systempaket före MPV-installation

Innan du installerar MPV är det klokt att se till att dina systempaket är uppdaterade. Att hålla systemet uppdaterat minimerar risken för att stöta på kompatibilitetsproblem eller konflikter med befintliga bibliotek.

Kör följande kommando i terminalen för att uppdatera paketlistorna och uppgradera systemet:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installera MPV via APT Command

Nu, med systemet uppdaterat, kör kommandot nedan i din terminal för att installera MPV:

sudo apt install mpv

Notera: Om du föredrar att använda den senaste versionen av MPV, kanske du vill överväga en alternativ installationsmetod, som kommer att behandlas nedan.

Metod 2: Installera MPV via Flatpak och Flathub

Det här avsnittet kommer att diskutera ett alternativt tillvägagångssätt för att installera MPV Media Player på ditt Ubuntu-system, med hjälp av Flatpak och Flathub. Flatpak är en universell pakethanterare som låter dig köra applikationer i en isolerad miljö. Flathub fungerar som det primära arkivet för distribution av applikationer i Flatpak-format. Det här avsnittet förutsätter att Flatpak redan har installerats på ditt system.

Notera: Om ditt system saknar Flatpak, vänligen konsultera vår omfattande guide om Hur man installerar Flatpak på Ubuntu för detaljerade instruktioner om hur du installerar den senaste versionen av Flatpak som stöds.

Aktivera Flathub Repository för MPV

Innan du installerar MPV måste du se till att Flathub-förvaret är aktiverat på ditt system. Det här arkivet innehåller en omfattande samling applikationer paketerade i Flatpak-formatet, och att aktivera Flathub är avgörande för att komma åt och hantera dessa paket.

För att aktivera Flathub på ditt Ubuntu-system, kör följande kommando i terminalen:

sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Det här kommandot verifierar om Flathub finns i ditt systems lista över arkiv och lägger till det om det inte redan finns.

Installera MPV via Flatpak Command

Nu när Flathub-förvaret är aktiverat kan vi installera MPV. Flatpak-kommandon underlättar installation, uppdatering och borttagning av Flatpak-paket.

Kör följande kommando i terminalen för att installera MPV:

flatpak install flathub io.mpv.Mpv -y

Kommandot säger åt Flatpak att hämta och installera MPV-paketet från Flathub-förvaret. De -y flaggan automatiserar processen genom att anta "ja" som svar på installationsuppmaningar.

Initierar MPV Media Player

När du har installerat MPV Media Player på ditt Ubuntu-system vill du starta den för att utforska dess funktioner. Det här avsnittet visar olika metoder för att initiera MPV Media Player på ditt system.

Starta MPV via kommandoradsgränssnittet

Kommandoradsgränssnittet (CLI) är ett textbaserat gränssnitt som gör att du kan interagera med ditt system med hjälp av kommandon. För dem som föredrar precisionen och kontrollen som erbjuds av CLI kan MPV startas direkt från terminalen.

För att starta MPV från terminalen, använd kommandot:

mpv [options] [url|path/]filename

I kommandot ovan, ersätt [options] med eventuella ytterligare parametrar du vill använda, och [url|path/]filename med filen eller streamen du vill spela.

För att se den omfattande listan över alternativ som kan användas med MPV-kommandot, skriv in följande kommando:

mpv --list-options

Detta kommando visar alla tillgängliga alternativ tillsammans med deras beskrivningar, vilket ger dig större anpassningsmöjligheter för att använda MPV Media Player.

Initierar MPV för Flatpak-användare

För dem som installerade MPV med Flatpak, behövs ett annat kommando för att starta mediaspelaren från terminalen:

flatpak run io.mpv.Mpv

Detta kommando säger specifikt till Flatpak att köra MPV Media Player.

Starta MPV från skrivbordsmiljön

Även om kommandoraden är ett kraftfullt verktyg, är det inte alltid det bekvämaste sättet att starta applikationer. Ubuntu låter dig starta MPV Media Player direkt från skrivbordsmiljön.

Navigera till MPV Media Player genom att följa denna väg:

Activities > Show Applications > MPV Media Player

Här är dessutom en exempelbild av MPV Media Player-applikationsikonen på Ubuntus skrivbordsaktivitetsfält:

Hantera MPV Media Player

Uppdatera MPV Media Player

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste versionerna. Stegen för att uppdatera MPV Media Player varierar beroende på om du installerade den med APT eller Flatpak.

APT Update Command Method för MPV

Om du installerade APT-pakethanteraren för att installera MPV kan du uppdatera den tillsammans med andra systempaket. Använd terminalen och skriv in följande kommandon:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Det första kommandot uppdaterar paketlistan och det andra uppgraderar all föråldrad programvara, inklusive MPV.

Flatpak Update Command Method för MPV

Om du använde Flatpak för installationen är uppdateringsprocessen något annorlunda. Mata in följande kommando i terminalen:

flatpak update

Detta kommando uppdaterar MPV Media Player utan att påverka andra applikationer.

Ta bort MPV Media Player

Det kan finnas olika anledningar till att man vill avinstallera MPV, till exempel preferens för en annan mediaspelare eller felsökning. I likhet med uppdatering beror avinstallationsprocessen också på installationsmetoden.

APT Remove Command Method för MPV

Om MPV installerades via APT, använd följande kommandon i terminalen för avinstallation:

sudo apt remove mpv

Flatpak Remove Command Method för MPV

För de som har installerat MPV via Flatpak är kommandot för att avinstallera det:

flatpak uninstall --delete-data io.mpv.Mpv

Detta kommando tar effektivt bort MPV Media Player från ditt Ubuntu-system.

Slutsats

I den här guiden har vi täckt hur du installerar och ställer in mpv Media Player på Ubuntu 24.04, 22.04 och 20.04 LTS. Vi har gått igenom installationsprocessen med både apt-förvaret och Flatpak och diskuterat att optimera uppspelningskvaliteten. Kom ihåg att utforska mpvs anpassningsalternativ för att förbättra din tittarupplevelse. Om du stöter på några problem eller vill lära dig mer är mpv-communityt en fantastisk resurs. Njut av dina media med mpv på ditt Ubuntu-system!

Joshua James

Lämna en kommentar


sv_SESvenska