Hur man installerar Nmap på Fedora 40 eller 39

Nmap, förkortning för Network Mapper, är ett kraftfullt och mångsidigt verktyg som används av nätverksadministratörer, säkerhetspersonal och entusiaster för att upptäcka nätverk, utföra säkerhetsskanningar och granska nätverkssäkerhet. Dess förmåga att anpassa sig till olika nätverksmiljöer och uppgifter gör det till ett viktigt verktyg i cybersäkerhetsverktyget. Nmaps robusta funktionsuppsättning inkluderar:

 • Portskanning: Identifierar öppna portar på nätverksenheter, bestämmer potentiella åtkomstpunkter för säkerhetsbedömningar.
 • Nätverksinventering: Katalogiserar enheter i ett nätverk, inklusive operativsystem, programvara och tjänster.
 • Servicedetektering: Bestämmer vilka tjänster som körs på öppna portar, vilket ger insikter om nätverksfunktionalitet.
 • OS Detektion: Använder avancerade tekniker för att härleda enheternas operativsystem i ett nätverk.
 • Skriptbara interaktioner: Nmap Scripting Engine (NSE) används för mer sofistikerad nätverksutforskning och säkerhetsgranskning.
 • Nätverkskartläggning: Visualiserar nätverkstopologier, hjälper till att förstå strukturen och spridningen av nätverk.
 • Sårbarhetsdetektering: Integreras med sårbarhetsdatabaser för att identifiera potentiella säkerhetsbrister i nätverksenheter.
 • Flexibilitet och töjbarhet: Stöder olika anpassningsalternativ för skräddarsydd nätverksanalys.

Med dessa funktioner är Nmap ett viktigt verktyg för att upprätthålla nätverkssäkerhet och integritet. Låt oss nu utforska de tekniska stegen för att installera Nmap på Fedora 40 eller 39 Linux, och se till att du har nödvändig kunskap och verktyg för att effektivt använda denna kraftfulla nätverksskanner.

Metod 1: Installera Nmap via DNF

Uppdatera Fedora före Nmap-installation

Uppdatera först ditt system för att säkerställa att alla befintliga paket är uppdaterade.

sudo dnf upgrade --refresh

Installera Nmap via DNF Command

Som standard är NMAP tillgängligt på Fedoras arkiv. Med tanke på att Fedora är en 6 månader lång utgåva med fokus på de senaste uppströmsutgåvorna, är denna version den mest uppdaterade, vilket gör installationen enkel och utan att importera några tredjepartsförråd.

Börja med installationen och kör följande kommando:

sudo dnf install nmap

Verifiera sedan installationen genom att kontrollera version och build:

nmap --version

Installera Nmap på Fedora via Source

Det kan finnas tillfällen där behovet av den senaste versionen av Nmap uppstår, eller att versionen som tillhandahålls i Fedoras förråd kanske inte uppfyller specifika krav. Att kompilera Nmap från källan är en gångbar lösning som säkerställer att du har tillgång till de senaste funktionerna och uppdateringarna. Även om denna metod medför ytterligare steg och kräver en rutinkontroll för uppdateringar följt av omkompilering, kan den vara fördelaktig för avancerade användare eller de med distinkta behov.

Installera initiala nödvändiga paket för Nmap

Innan du går in i källkodskompilering är det av största vikt att förbereda vårt system med lämpliga verktyg. De väsentliga verktygen för att bygga Fedora-paket inkluderar gcc-kompilatorn och 'make'-verktyget.

För att installera dessa, öppna din terminal och kör följande kommando:

sudo dnf install make automake gcc gcc-c++

Installera vidare utvecklingsverktygen och andra nödvändiga paket för att bygga Nmap:

sudo dnf groupinstall "Development Tools"
sudo dnf install libssh2-devel openssl-devel python3-devel

Ladda ner Nmap Source Archive

Efter att ha ställt in de viktigaste verktygen skaffar du Nmap-källkoden. Hämta källkoden från tjänstemannen Nmap nedladdningssida, inriktad på den senaste stabila utgåvan, med hjälp av kommandot wget.

Notera: Det är viktigt att kontrollera nedladdningssidan för det senaste versionsnumret och länken, eftersom dessa detaljer kan ha ändrats sedan den här guiden skapades.

För att ladda ner Nmap-källkoden, använd följande kommando:

wget https://nmap.org/dist/nmap-7.94.tar.bz2

Extrahera Nmap-källkoden

Efter att ha lyckats ladda ner Nmap-källkoden tar det tid att extrahera filerna från arkivet. Utför kommandona nedan för att uppnå detta:

bzip2 -cd nmap-7.94.tar.bz2 | tar xvf -
cd nmap-7.94

Konfigurera Nmap Build

Nu är det dags att påbörja konfigurationsprocessen. Detta steg läser Nmap-källkoden för kompilering på ditt specifika system, vilket säkerställer kompatibilitet och optimerad prestanda.

För att orkestrera bygget, kör kommandot nedan:

./configure

Om det finns en preferens för installation med lokala kataloger, använd följande kommando:

./configure --with-localdirs

Kompilera Nmap

Med konstruktionen vederbörligen konfigurerad är det efterföljande steget att kompilera källkoden. Denna process orkestreras med hjälp av make kommando, som läser Makefile i Nmap-källkatalogen och kompilerar källkoden därefter:

make

Installera Nmap Binary

För att installera Nmap, kör kommandot nedan:

sudo make install

Verifierar Nmap-installation

Efter installationen är det absolut nödvändigt att verifiera korrekt installation av Nmap från källan och se till att det är den senaste versionen. Använd kommandot nedan för att säkerställa detta:

nmap --version

Detta kommando visar den installerade Nmap-versionen, i linje med versionen av den erhållna källkoden. Således har du framgångsrikt kompilerat och installerat den senaste Nmap-versionen från källan på ditt Fedora Linux-system.

Slutsats

Vi har gått igenom stegen för att installera Nmap på Fedora 40 eller 39 Linux med hjälp av DNF Package Manager eller kompilering av binär källkod. Kom ihåg att Nmap är mer än bara ett verktyg; det är din allierade när det gäller att förstå och säkra ditt nätverk. Dyk in, experimentera med dess funktioner och gör det bästa av dess möjligheter för att hålla ditt nätverk i schack.

Användbara och relevanta länkar

Här är några värdefulla länkar relaterade till att använda Nmap:

 • Nmap officiella webbplats: Besök den officiella Nmap-webbplatsen för information om nätverksskanningsverktyget, dess funktioner och nedladdningsalternativ.
 • Nmap dokumentation: Få tillgång till omfattande dokumentation för detaljerade guider om att installera, konfigurera och använda Nmap.
 • Nmap Referensguide: Utforska Nmap-referensguiden för en djupgående manual om Nmaps kommandon och alternativ.
Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)