Hur man installerar RPM Fusion på Fedora 40 eller 39

RPM Fusion står som en central resurs för Fedora Linux-användare, och erbjuder ett omfattande arkiv som kompletterar Fedoras officiella paket. Det tillhandahåller en strömlinjeformad lösning för åtkomst till programvara som Fedora inte inkluderar som standard på grund av licensiering eller andra policybegränsningar. Med RPM Fusion får användare tillgång till ett bredare spektrum av gratis och icke-fri programvara, vilket förbättrar deras Fedora-upplevelse avsevärt. Förvaret säkerställer kompatibilitet med olika Fedora-versioner och upprätthåller ett engagemang för stabilitet och säkerhet.

Dessutom handlar RPM Fusion inte bara om mjukvarutillgänglighet; det handlar om att erbjuda en välintegrerad, användarvänlig upplevelse som ligger i linje med Fedoras kärnprinciper som:

  • Bred kompatibilitet: Integreras sömlöst med flera versioner av Fedora.
  • Omfattande mjukvarusamling: Erbjuder ett brett utbud av gratis och icke-fri programvara.
  • Användarvänlig: Förenklar mjukvaruinstallationsprocessen för Fedora-användare.
  • Förbättrad Fedora-upplevelse: Expanderar Fedoras ekosystem bortom dess standardförråd.
  • Engagemang för säkerhet: Prioriterar säkra, säkra programvarualternativ för användare.
  • Regelbundna uppdateringar: Säkerställer att mjukvarupaketen är uppdaterade och stabila.
  • Gemenskapsstödd: Dra nytta av bidrag och tillsyn från ett levande samhälle.
  • Policyefterlevnad: Följer licens- och policystandarder, vilket ger användarna sinnesfrid.

Låt oss nu undersöka de tekniska detaljerna för att installera RPM Fusion på ditt Fedora 40 eller 39-system.

RPM Fusion Steg för förinstallation

Uppdatera Fedora Linux före installation av RPM Fusion

Innan du installerar RPM Fusion-förråd, är det viktigt att se till att ditt Fedora Linux-system är uppdaterat. Detta hjälper till att förebygga potentiella konflikter och säkerställer bra systemunderhåll.

För att uppdatera ditt Fedora Linux-system, öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo dnf upgrade --refresh

Detta kommando kommer att uppdatera förvarets metadata och uppgradera alla befintliga paket till deras senaste versioner.

Kontrollera om RPM Fusion redan finns innan du fortsätter

Innan du installerar RPM Fusion repositories bör du kontrollera om de redan är aktiverade på ditt system. Du kan ha haft chansen att aktivera tredjepartsförråd, såsom RPM Fusion, under installationsprocessen av Fedora Linux.

För att verifiera om RPM Fusion-förråd är aktiva, öppna terminalen och kör följande grep-kommando:

dnf repolist | grep rpmfusion

Detta kommando söker efter utdata från dnf repolist för alla händelser av "rpmfusion". Om du inte har några RPM Fusion-förråd i din dnf repo-listan, kommer resultatet att komma tillbaka tomt, vilket indikerar att du kan fortsätta till nästa del av handledningen.

Fortsätter med installation av RPM Fusion

Det här avsnittet kommer att lära dig hur du importerar och aktiverar RPM Fusion-förråden på ditt Fedora Linux-system.

Installera RPM Fusion Free Repository

Du kan installera RPM Fusion Free-förvaret om du är en entusiast med öppen källkod och bara vill ha tillgång till gratisprogramvarupaketen. För att göra detta, öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm

Detta kommando laddar ner och installerar RPM Fusion Free repository-paketet, skräddarsytt för din specifika Fedora-version.

Installera RPM Fusion Non-Free Repository

Användare som behöver tillgång till öppen källkod och proprietära programvarupaket bör också installera RPM Fusion Non-Free-förrådet. För att installera och aktivera Non-Free-förvaret, öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm

I likhet med föregående steg laddar det här kommandot ner och installerar RPM Fusion Non-Free repository-paketet skräddarsytt för din Fedora-version.

Verifiera RPM Fusion-installationen

Efter att ha importerat och aktiverat önskade RPM Fusion-förråd är det viktigt att verifiera att installationen lyckades. För att kontrollera om arkiven har lagts till korrekt, öppna terminalen och kör följande grep kommando:

dnf repolist | grep rpmfusion

Detta kommando söker efter utdata från dnf repolist för alla händelser av "rpmfusion". Om installationen lyckades bör du se de nyligen tillagda RPM Fusion-förråden i utdata.

Aktivera RPM Fusion Testing Updates (valfritt)

Att aktivera RPM Fusion Testing-lagringsplatserna kan vara till hjälp för användare som är intresserade av att få tillgång till de senaste uppdateringarna, som betaversioner eller nya NVIDIA-drivrutiner. Kom ihåg att paket i testförråden kan vara instabila, så använd dem med försiktighet.

Aktivera Free Testing Updates Repository

För att aktivera RPM Fusion Free Testing Updates repository, öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo dnf config-manager --set-enabled rpmfusion-free-updates-testing

Det här kommandot aktiverar RPM Fusion Free Testing Updates-förvaret, vilket ger dig tillgång till de senaste paketen under utveckling som inte är tillgängliga i de stabila förråden.

Aktivera arkivet för icke-fria testuppdateringar

På liknande sätt, för att aktivera RPM Fusion Non-Free Testing Updates repository, öppna terminalen och kör följande kommando:

sudo dnf config-manager --set-enabled rpmfusion-nonfree-updates-testing

Detta kommando aktiverar RPM Fusion Non-Free Testing Updates-förrådet, vilket ger tillgång till de senaste proprietära paketen som fortfarande är under utveckling.

Verifiera de aktiverade testlagringsplatserna

När du har aktiverat önskade RPM Fusion Testing-förråd måste du se till att de har lagts till på rätt sätt. Öppna terminalen och kör följande grep-kommando för att verifiera aktiveringen av testförråden:

dnf repolist | grep rpmfusion

Detta kommando söker efter utdata från dnf repolist för alla händelser av "rpmfusion".

Installera Tainted RPM Fusion Repositories

RPM Fusion tillhandahåller "besmutsade" arkiv för både fri och icke-fri programvara. Dessa förråd innehåller paket som vissa länder kan betrakta som olagliga, som att spela upp DVD-skivor med libdvdcss. Det här avsnittet kommer att guida dig genom att installera dessa nedsmutsade förråd och ge exempel.

Installera Tainted RPM Fusion Free Repository

För att installera det förorenade RPM Fusion Free-förrådet, som inkluderar stöd för gratis och öppen källkodsprogram, kör följande kommando:

sudo dnf install rpmfusion-free-release-tainted

Installera libdvdcss

Nu när du har installerat det förorenade RPM Fusion Free-förrådet kan du installera paket som libdvdcss för DVD-uppspelning. Kör följande kommando för att installera libdvdcss:

sudo dnf install libdvdcss

Installera Tainted RPM Fusion Non-Free Repository

För att installera det förorenade RPM Fusion Non-Free-förrådet, som ger stöd för icke-fria eller proprietära programvarupaket, kör:

sudo dnf install rpmfusion-nonfree-release-tainted

Installera ytterligare Tainted Proprietary Support Packages

Med det förorenade RPM Fusion Non-Free-förrådet installerat kan du installera ytterligare nedsmutsade proprietära supportpaket, såsom firmware. Använd följande kommando för att installera dessa paket:

sudo dnf install \*-firmware

Verifiera installerade RPM Fusion Repositories

När du har slutfört installationsprocessen kan du verifiera närvaron av alla installerade RPM Fusion-förråd med hjälp av grep kommando. För att kontrollera dnf repolist, Kör:

dnf repolist | grep rpmfusion

Exempel på RPM Fusion Command

Det här avsnittet kommer att lära dig hur du söker efter och installerar paket från RPM Fusion-förråden. Du kan nu installera populära applikationer som Discord, som inte är tillgängliga i Fedoras standardförråd.

Installera RPM-paket

För att installera ett paket med DNF-pakethanteraren och RPM Fusion, kör följande kommando:

sudo dnf install <package name>

Ett exempel med Discord:

sudo dnf install discord

Sök efter paket i RPM Fusion Repository

För att söka efter paket som är tillgängliga via DNF-pakethanteraren, inklusive de i RPM Fusion-förråden, använd dnf search kommando. För att till exempel söka efter Discord, kör:

sudo dnf search discord

Installera DNF Utilities

För bättre sökresultat kan du installera dnf-utils paket, som innehåller ytterligare verktyg för att hantera paket:

sudo dnf install dnf-utils

Repo Query Command

Efter installation dnf-utils, kan du använda repoquery kommando för att samla in mer information om ett paket. Fortsätter med Discord-exemplet:

sudo repoquery -i discord

Visa det här kommandot för att se detaljerad information om Discord-paketet, inklusive arkivet som det kommer från.

Installera RPM Fusion AppStream Metadata

RPM Fusion-förråd tillhandahåller också paket för GNOME och KDE Discover. För att installera nödvändig metadata, kör:

sudo dnf groupupdate core

Installera RPM Fusion Multimedia

RPM Fusion-förråd inkluderar paket och uppdateringar för multimediauppspelning och GStreamer-kompatibilitet.

För att installera multimediapaket för GStreamer-aktiverade applikationer, kör följande:

sudo dnf groupupdate multimedia --setop="install_weak_deps=False" --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin

Installera sedan ljud- och videopaket som krävs av vissa applikationer, kör:

sudo dnf groupupdate sound-and-video

Installera multimedia codecs

På grund av licensbegränsningar tillhandahåller RPM Fusion-förråd olika multimedia-codecs som kanske inte är tillgängliga i Fedoras standardförråd. För att installera dessa codecs, kör följande:

sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,ugly-\*,base} gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,ugly-\*}-freeworld -y

Ytterligare RPM Fusion-kommandon

Det här avsnittet kommer att diskutera ytterligare RPM Fusion-kommandon för användning med Fedora Linux. Vi kommer att förklara hur du inaktiverar RPM Fusion Testing Updates, tar bort RPM Fusion repositories och installerar om dem vid behov.

Inaktivera RPM Fusion Testing Updates

Om du inte längre behöver RPM Fusion Testing-förvaret kan du inaktivera det genom att utföra följande kommandon som motsvarar förvaret du tidigare aktiverat.

Inaktivera arkivet för gratis testuppdateringar:

sudo dnf config-manager --set-disabled rpmfusion-free-updates-testing

Inaktivera arkivet för icke-gratis testuppdateringar:

sudo dnf config-manager --set-disabled rpmfusion-nonfree-updates-testing

Ta bort RPM Fusion Repositories

För att ta bort RPM Fusion-förråden från ditt Fedora-system, måste du hitta deras namn och använda dnf remove kommando. Följ stegen nedan för att ta bort lämpliga förråd.

Gratis RPM Fusion Repository Borttagningskommando:

sudo dnf remove rpmfusion-free-release

Icke-gratis RPM Fusion Repository Borttagningskommando:

sudo dnf remove rpmfusion-nonfree-release

Gratis (tainted) RPM Fusion Repository Borttagningskommando:

sudo dnf remove rpmfusion-free-release-tainted

Kommandot för borttagning av icke-gratis (skadad) RPM Fusion Repository:

sudo dnf remove rpmfusion-nonfree-release-tainted 

Om du tar bort dessa förråd förhindrar ditt system att ta emot uppdateringar eller installera paket från RPM Fusion-källorna.

Slutsats

Vi har precis gått igenom det stökiga med att installera RPM Fusion på ditt Fedora Linux-system. Oavsett om du piffar upp en äldre Fedora-version eller piffar till den senaste versionen, är RPM Fusion din favorit för att få tag i de extra appar som Fedora inte paketerar. Kom ihåg att allt handlar om att göra din Fedora-upplevelse mer välmående och skräddarsydd efter dina behov. Så, dyk in, utforska det stora mjukvaruutbudet och ge din Fedora den där extra kraften. Och hallå, se alltid efter uppdateringar och communitytips för att hålla ditt system smidigt och säkert. Lycka till med tweaking!

Användbara och relevanta länkar

Här är några värdefulla länkar relaterade till att använda RPM Fusion:

Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)