Hur man installerar RPM-paket på Ubuntu Linux

Att installera RPM-paket på Ubuntu Linux kan vara utmanande eftersom RPM-paket är inbyggda i Red Hat-baserade distributioner som Fedora eller CentOS. Det är dock möjligt med rätt verktyg och steg.

Nedan är viktiga punkter att tänka på:

  • Förstå RPM- och DEB-paket: RPM (Red Hat Package Manager) och DEB (Debian Package) är två olika pakethanteringssystem. Ubuntu använder DEB som standard, medan RPM används av Red Hat-baserade system.
  • Installerar Alien: Alien är ett verktyg som konverterar RPM-paket till DEB-paket, vilket gör dem kompatibla med Ubuntu.
  • Beroenden: Se till att du har alla nödvändiga beroenden för att undvika installationsproblem.
  • Använda kommandoraden: Terminalen är avgörande för dessa operationer. Förtrogenhet med grundläggande terminalkommandon kommer att vara till hjälp.

Med introduktionen ur vägen, låt oss utforska hur man installerar RPM-paket på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04 LTS med hjälp av kommandoradsterminalen.

Uppdatera och uppgradera ditt Ubuntu-system

Det första steget i en Linux-systemadministrationsuppgift är att se till att ditt system är uppdaterat. Detta undviker potentiella konflikter från föråldrad programvara och lägger grunden för en smidigare installation.

För Ubuntu innebär detta att köra apt pakethanteringsverktyg med update och upgrade kommandon:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Kom ihåg att starta om om du uppdaterar din Linux-kärna eller flera paket.

Installera Alien för RPM Support

Ur lådan stöder Ubuntu, liksom Debian, inte RPM-paket. För att överbrygga detta gap använder vi ett snyggt verktyg som heter "Alien". Alien underlättar RPM-stöd på Ubuntu genom att du kan konvertera och installera RPM-paket.

Eftersom du är en del av Ubuntus standardprogramvarulager kan du enkelt installera Alien med apt pakethanteringsverktyg:

sudo apt install alien -y

I detta kommando, alien är paketet vi vill installera, och -y flaggan låter processen fortsätta utan att pausa för bekräftelse.

Verifiera Alien-installation på Ubuntu

Efter att du har installerat Alien är det avgörande att bekräfta att installationsprocessen har slutförts framgångsrikt. Denna bekräftelse låter dig också verifiera versionen av Alien som nu är installerad på ditt system. Båda stegen säkerställer att ditt system är redo att hantera RPM-paket.

Kör följande kommando för att kontrollera den installerade versionen av Alien:

alien --version

Detta kommando kommer att uppmana Alien att returnera dess versionsnummer. En lyckad utgång kommer att se ut ungefär så här:

alien version x.x.x

Där "xxx" kommer att ersättas av det faktiska versionsnumret för Alien-verktyget.

Installera RPM-paket via Alien-kommandon

Ladda ner ett RPM-paket

Det första steget för att installera ett RPM-paket på ditt Ubuntu Linux-system är att skaffa den nödvändiga RPM-filen. Dessa filer kan laddas ner från den officiella programvaruleverantörens webbplats eller ett pålitligt tredjepartsarkiv.

Notera: När du laddar ner är det viktigt att se till att du får rätt version som passar din systemarkitektur, oavsett om det är 32-bitars eller 64-bitars.

Förvandla RPM-paketet till DEB-format

Efter att ha säkrat RPM-paketet är det dags att använda Alien-verktyget för att konvertera filen till ett DEB-paket. DEB-formatet är standardpaketformatet för Ubuntu Linux-system, och konvertering underlättar installationsprocessen. Här är hur:

Navigera till katalogen med RPM-paketet

Öppna din terminal och växla till katalogen som innehåller ditt nedladdade RPM-paket. Anta att RPM-paketet finns i din '~/Downloads'-katalog; du kan gå över till den katalogen med följande kommando:

cd ~/Downloads

RPM-paket till DEB-format

Du är redo att använda Alien för att omvandla ditt RPM-paket till ett DEB-paket i detta skede. Ersätt 'ditt-paket.rpm' med ditt faktiska RPM-filnamn:

sudo alien -d your-package.rpm

Detta kommando initierar konvertering och sparar ett DEB-paket i samma katalog. Det nyproducerade DEB-paketet kommer att bära det ursprungliga RPM-paketets namn men har ett .deb-tillägg.

Installera Transformed DEB Package på Ubuntu

Med RPM-paketet framgångsrikt konverterat till DEB-format är det dags att installera det här paketet på ditt Ubuntu Linux-system.

Installera DEB-paketet

Installationen av det nyligen konverterade DEB-paketet utförs med följande kommando:

sudo dpkg -i your-package.deb

Se till att ersätta 'ditt-paket.deb' med det faktiska DEB-filnamnet.

Åtgärda beroendeproblem

I händelse av att du stöter på beroendeproblem under paketinstallationen kan du lindra dessa genom att köra:

sudo apt --fix-broken install

Detta kommando installerar alla saknade beroenden som krävs av DEB-paketet, och löser på så sätt eventuella beroendekonflikter som kan ha uppstått.

Bekräfta installationen

Det är avgörande att säkerställa att programvaran framgångsrikt har integrerats med ditt Ubuntu Linux-system efter installation av det konverterade DEB-paketet.

Granska det installerade paketet

För att utvärdera det installerade paketet kan du använda följande kommando:

dpkg -l | grep package-name

Se till att ersätta "paketnamn" med det faktiska namnet på ditt programvarupaket. Detta kommando visar en lista över det installerade paketet och dess version.

Aktivera den installerade programvaran

För att bevisa att din nyinstallerade programvara fungerar korrekt, försök att köra den genom att utlösa dess binära fil eller använda det tillhörande relevanta kommandot. Om programvaran öppnas och fungerar som förväntat har du framgångsrikt installerat ett RPM-paket på ditt Ubuntu Linux-system.

Slutgiltiga tankar

Som avslutning ledde den här guiden dig genom den smarta processen att installera RPM-paket på ditt Ubuntu-system, med lite hjälp från vår vän, alien paket. Vi har sett hur man omvandlar dessa RPM till DEB-filer som Ubuntu lätt kan smälta, vilket säkerställer att du inte lämnas utanför programvaran bara för att den inte är förpackad i ditt systems föredragna format. Ett sista råd? Dubbelkolla alltid de konverterade paketen för stabilitet och kompatibilitet med ditt system. Och kom ihåg, medan alien gör ett bra jobb, det är alltid klokt att först leta efter en inbyggd DEB-version för att hålla saker och ting smidigt.

Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)

Lämna en kommentar


sv_SESvenska