Hur man installerar Liquorix Kernel på Ubuntu 24.04/22.04/20.04

Liquorix-kärnan är en specialiserad Linux-kärna optimerad för prestanda, särskilt i skrivbordsmiljöer och för multimediaapplikationer. Genom att byta till Liquorix kan användare uppleva förbättrad lyhördhet, lägre latens och förbättrad prestanda i CPU-intensiva uppgifter.

Varför byta till Liquorix Kernel?

  • Förbättrad prestanda: Betydande förbättringar i lyhördhet och övergripande systemprestanda.
  • Lägre latens: Bättre hantering av CPU-intensiva uppgifter, perfekt för spel- och multimediaapplikationer.
  • Optimerad för skrivbordsanvändning: Finjusterade inställningar för skrivbordsmiljöer.

Viktiga överväganden att förstå innan du installerar den alternativa Linux-kärnan:

  • Kompatibilitet: Designad för system med x86_64-processorarkitektur. Observera att den är inkompatibel med ARMHF- eller ARM64-enheter som Raspberry PI.
  • Säkerhetsöverväganden: Säker start stöds inte, så se till att inaktivera det i systemets BIOS-inställningar innan installationen.

Med dessa detaljer i åtanke, låt oss utforska hur man installerar Liquorix Kernel på Ubuntu 24.04, 22.04 eller 20.04 LTS med hjälp av kommandoradsterminalen.

Uppdatera Ubuntu innan Liquorix Kernel Installation

Innan vi påbörjar installationsprocessen är det viktigt att se till att ditt system är uppdaterat med de senaste paketen. För att göra detta, kör följande kommandon i din terminal:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Det första kommandot uppdaterar paketlistan, medan det andra uppgraderar föråldrade paket till sina senaste versioner.

Importera Liquorix Kernel PPA

Liquorix Kernel-teamet erbjuder support genom en Liquorix Launchpad PPA (Personligt paketarkiv), vilket gör det enkelt att installera och underhålla kärnan. Kör följande kommando för att importera Liquorix Kernel PPA:

sudo add-apt-repository ppa:damentz/liquorix -y

Detta kommando lägger till Liquorix-förvaret till ditt systems sources.list-fil.

Kör sedan en snabb uppdatering för att uppdatera APT-förvarets cache, vilket måste göras innan installationen:

sudo apt update

Slutför Liquorix Kernel Installation via APT Command

Nu när Liquorix Kernel PPA är tillgänglig på ditt system kan du starta installationsprocessen. Använd följande kommando för att installera Liquorix-kärnan:

sudo apt install linux-image-liquorix-amd64

När installationen är klar, starta om ditt system för att aktivera den nyinstallerade Liquorix-kärnan:

reboot

Verifiera Liquorix Kernel Installation

När ditt system har startat om kan du verifiera att Liquorix-kärnan är aktiv genom att kontrollera utdata från /proc/version fil. Använd följande kommando för att visa dess innehåll:

cat /proc/version

Exempel på utdata:

Linux version x.x.x-x-liquorix-amd64

Utdata ska visa Liquorix-kärnversionen, som kan variera beroende på den aktuella versionen som är tillgänglig i PPA.

Ytterligare Liquorix Kernel-kommandon

Uppdatera Liqourix Kernel

För att säkerställa att Liquorix-kärnan förblir uppdaterad bör du med jämna mellanrum köra kommandona apt update och upgrade, eftersom du använde APT-pakethanteraren för att installera kärnan.

Kör kommandot "apt update" för att söka efter uppdateringar på paket som hanteras av APT.

sudo apt update

Om uppdateringar är tillgängliga, använd följande kommando för att uppgradera alla paket, inklusive Liquorix-kärnan.

sudo apt upgrade

Ta bort Liqourix Kernel

Ta bort Liquorix Kernel PPA

Om du har bestämt dig för att inte fortsätta använda Liquorix-kärnan och vill ta bort PPA, använd följande kommando.

sudo add-apt-repository --remove ppa:damentz/liquorix -y

Kontrollera Liquoirx installerade paket

Observera att du måste ange det exakta namnet på Linux-avbildningen och huvudpaketet för att ta bort dem. Du kan hitta namnen genom att köra följande kommando.

dpkg --list | grep `uname -r`

Ta bort Liquorix Kernel

För att ta bort kärnpaketen, använd det medföljande kommandot, som bör täcka alla versioner av Liquorix. Ändra dock kommandot så att det matchar kärnversionen i din utdata om det behövs.

sudo apt-get autoremove linux-image-*.*.-*.*-liquorix-amd64 linux-headers-*.*.*-*.*-liquorix-amd64 --purge

När du tar bort Liquorix-kärnan kan du få en uppmaning som ber om bekräftelse för att fortsätta med borttagningen.

Under borttagningsprocessen för Liquorix-kärnan kan ett varningsmeddelande visas om att du inte har en reserv Linux-kärna att lita på under en omstart. Att välja "Nej" för att fortsätta med borttagningsprocessen är viktigt.

Installera om Generic Ubuntu Kernel

När du har tagit bort Liquorix-kärnan, kör följande kommando för att säkerställa att den generiska Linux-kärnan är installerad. Du kan ändra detta senare för användare som vill ha något annat.

sudo apt install linux-image-generic

Notera: Alternativt kan du installera HWE Kernel för att passa ditt Ubuntu-system bättre för Ubuntu LTS-versioner.

Starta om och verifiera återställd Ubuntu Default Kernel

Starta nu om din dator för att slutföra borttagningen av Liquorix:

reboot

För att bekräfta att Liquorix-kärnan har tagits bort, kan du kontrollera den installerade kärnversionen med ett kommando som "cat /proc/version" och jämföra utdata med versionen av Liquorix-kärnan du tidigare hade installerat.

cat /proc/version

Exempel på utdata om standardkärnan återställs:

Linux version x.x.x

Slutsats

Vi har gått igenom stegen för att installera Liquorix Kernel på Ubuntu 24.04, 22.04 och 20.04 LTS, med hjälp av Liquorix LaunchPAD PPA för enkel installation och uppdateringar. Den här guiden syftar till att förbättra ditt systems prestanda, särskilt för spel och intensiva applikationer. Kom ihåg att Liquorix är bäst lämpad för x86_64-arkitekturer och kräver säker start för att vara inaktiverad. Håll ett öga på kärnuppdateringar genom PPA för att bibehålla optimal prestanda. Tack för att du följer med och njut av en snabbare Ubuntu-upplevelse! För mer information, besök Liquorix Kernel webbplats.

Joshua James
Följ mig
Senaste inläggen av Joshua James (se alla)